През последните 10 години цените на жилищата в ЕС бележат устойчива тенденция на нарастване. За периода между 2015 г. и 2021 г. се регистрира скок на цените от 38%. Някои от най-големите увеличения се наблюдават в Централна и Източна Европа е Унгария с ръст на цените от 108%, следвана от Чехия (84%) и Словакия (54%), България (49%), Полша (48%) и Румъния (34%). Най-нисък ръст сред страните от ЕС има в Италия (3%) и Кипър (4%).

Достъпността е един от факторите, които трябва да се вземат предвид в контекста на това колко години би ви отнело, за да изплатите среден размер на апартамент при днешните средни цени и нива на доходите.

Пазарите на ЦИЕ България, Чехия Република, Унгария, Полша, Румъния и Словакия са в различни степени от икономическото си развитие и сближаване с европейския живот стандарти, се казва още в доклада. И жилищните им пазари са в различна степен на развитие. Общото обаче е фактът, че много пазари в ЦИЕ се наблюдава бърз среден жилищен ръст на цените, който не е особено съгласуван с ръста на средните заплати. Това се казва в доклад на Colliers за пазара на жилища под наем в ЦИЕ.

Ако гледаме в исторически план страните от ЦИЕ имат много силен пазар за покупка на жилищни имоти, който значително надминаване този в страните от Западна Европа, където наблюдаваме превес на дела на наемателите. Но тази тенденция постепенно започва обръща в страните от ЦИЕ. По-младите са склонни да се спрат на наем пред покупка. Ето защо наемането на имоти може да се превърне в една от най-важните тенденции, които ще оформят жилищния пазар през следващите години, смятат от Colliers.

Имотни сривове: Продажбите на жилища удариха 40-годишно дъно в Нова Зеландия

Имотни сривове: Продажбите на жилища удариха 40-годишно дъно в Нова Зеландия

Спадът е 33% в рамките на година

Наеми

В сравнение с края на 2021 г. и 2022 г. се наблюдава значително увеличение на предлагането на жилища под наем на годишна база в държавите от Централна и Източна Европа. Ръстът у нас е 173%. В други държави той е дори още по-сериозен, като Унгария, с ръст от 301%, Румъния (244%), Полша (217%).

"Пазарът на жилища под наем в ЦИЕ е по- слабо развит, отколкото в Западна Европа, а преобладаващата част от тях все още е собственост на частни лица или общини. През последните години се наблюдава разрастване на институционалния пазар на наеми в региона, особено в столиците Варшава, Прага, Будапеща и Букурещ, но също и в София и Братислава, макар и в по- малка степен. Регионалните пазари също започнаха да се разширяват, предимно в Полша и Чехия", коментира Дорота Високинска-Куздра, Старши партньор Корпоративни финанси и жилищно строителство, Colliers ЦИЕ.

Какво се случва на пазара с най-скъпи имоти в света на фона на спада в световен мащаб?

Какво се случва на пазара с най-скъпи имоти в света на фона на спада в световен мащаб?

Тук средностатистическо жилище се продава за цена от един милион долара и дори място за паркиране може да струва близо един милион

Основни движещи сили на пазара на жилища в ЦИЕ

Градовете в ЦИЕ продължават да растат, търсенето на жилища също се увеличава. Много хора мигрират от провинцията в по-големите населени места в търсене на работа, образование, което води до повишено търсене на апартаменти под наем.

Недостигът в предлагането е друг двигател на предлагането на жилища под наем. Оттам идва и нарастващият брой институционални инвеститори, като например частни фирми, фондове, както и тръстове за инвестиции в недвижими имоти, които започват да влагат средства в региона. Те са привлечени от относително ниските разходи и по- високата потенциална възвръщаемост в сравнение със Западна Европа, както и от нарастващото търсене на жилища под наем, се казва още в доклада.

С нарастването на средната класа в страните от ЦИЕ, все повече хора могат да си позволят да наемат апартаменти и може би са готови да платят и за по- високо качество на услугите по поддръжка, интериорен дизайн, както и за по-добри локации.

Може да звучи като изненада, но голяма част от по-младите поколения предпочитат наем пред покупка на имот. Те правят избор на начин на живот, който благоприятства мобилността и споделената икономика. Институционалният наем, въпреки че е по- скъп от този, предлаган от частни физически лица, носи множество предимства и затова е предпочитан от наемателите - много от съществуващите имоти под наем, притежавани от специализирани в областта компании, имат списъци с чакащи, които искат да се настанят.

Още един фактор за растежа в предлагането на наеми е ниската достъпност. Все по-големите разходи за жилищни кредити показват, че част от населението не може да си позволи покупка на апартамент или не иска да се обвързва с дългосрочни кредитни задължения. Институционалният обикновено е по-евтин от вноската по кредита и предлага по-голяма сигурност и гъвкавост за хората.

Имотни сривове:  Нидерландия отбеляза най-големия спад в цените на жилищата от десетилетие насам

Имотни сривове: Цените на жилищата на още един европейски пазар отбелязват най-големия спад от десетилетие насам

През 2022 г. броят на продадените жилища е намалял с 14,6% на годишна база

Друг фактор, който оказва значително влияние върху търсенето на жилища в региона на ЦИЕ е войната в Украйна, въпреки че степента на въздействие може да варира в зависимост от страната и нейното местоположение.

Увеличаване на търсенето на апартаменти под наем е особено осезаемо в Румъния, Полша и Унгария. Въпреки, че изглеждаше, че това ще бъде временно явление, то остава на високо равнище, което води до ограничена наличност на апартаменти и трайно високи наемни цени в големите градове. Очаква се тази тенденция да се запази в дългосрочен план.