Всеки ден чуваме за нови цифрови технологии, чуваме и обещанията, които идват с тях. Дигиталният свят може да реши много проблеми и често го прави. Но често забравяме, че милиарди хора никога не са използвали интернет. А защо не са? Защото никога не са имали достъп до него.

Повечето хора без достъп до цифрови технологии живеят в развиващи се страни, където високоскоростният интернет е географски локализирана привилегия, която малцина могат да си позволят. Косово обаче успя. Успешният проект за цифрова икономика на страната осигури равен достъп до цифрови възможности за всички, съобщават експертите от онлайн изданието на Световната банка.

Косово, която е една от най-бедните страни в Европа, е доказателство за това, че няма нищо невъзможно. През 2018 година там започна изпълнението на петгодишния проект за цифрова икономика на Косово, наречен KODE, с подкрепата на Световната банка.

Косово инвестира €152 милиона в цифровизация

Малката балканска страна, която ще инвестира €152 милиона в цифровизация

Да 2030-а година

Неговата цел беше проста, но ясна и категорична: да се гарантира, че косовските жители, живеещи навсякъде в страната, ще имат равен достъп до цифрови възможности, било то за работа, образование, социални услуги или забавление.

Една дигитална история на успеха

Проектът е успешен. Днес, през 2024 година, почти всеки човек в Косово използва интернет, а броят на абонатите на фиксирани широколентови услуги е един от най-високите в Европа.

Програмата привлече инвестиции от частния сектор дори в селата, където преди това малцина се осмеляваха да инвестират. Днпес обаче много хора се връщат в селата от градовете, защото там интернет е по-добър - нещо, което беше особено привлекателно по време на пандемията от Covid-19.

Снимка 498268

Източник: iStock

Свързване на всяко село с интернет

Един от финансовите експерти на Световната банка разказва как на 21 март 2023 година е отишъл с колата до отдалечено, живописно косовско село в североизточната част на страната, за да участва в събитие, отбелязващо огромно постижение - свързване на последното село в страната с високоскоростен интернет.

Времето е студено и дъждовно, но всички хора са изпълнени с радост и гордост. Децата от местното училище тичат наоколо в черни блузи с надпис "Свързано Косово", докато политици, селски лидери и интернет оператори гордо говорят за това постижение.

Световната банка и представители на правителството с общи усилия натиснаха един огромен символичен бутон, за да осигурят широколентов достъп до последното несвързано село в страната.

Как Косово постигна "свързаност за всички"?

Проектът KODE предостави еднократни безвъзмездни плащания на интернет оператори за изграждане на техните мрежи в села без интернет. Само част от разходите са покрити от властите и Световната банка, останалата част е платена от интернет операторите.

От въпросните съфинансирани мрежи се изисква да доставят високоскоростен интернет (100 Mbps) до всяка къща, училище и здравен център. Цените също са регулирани - те трябваше да бъдат същите като в градовете.

Правителството предостави грантове на интернет оператори с най-евтините мрежови решения. Конкуренцията е жестока, защото в Косово има повече от 60 оператора, много от които са местни фирми.

От тях, 21 оператори печелят поне една безвъзмездна помощ. Благодарение на конкуренцията почти всяка безвъзмездна помощ е по-малка от планираната, което довежда до икономии в размер на 40 процента.

Освен това, много безвъзмездното финансиране се предоставя едновременно, което придвижва изграждането на мрежата по-бързо.

И тъй като програмата достигна до по-отдалечени села, правителството предложи по-големи субсидии, за да достигне до тях - до 80 процента.

"Добре похарчени пари"

Както споделя един местен оператор, "това са добре похарчени пари".

Всяка безвъзмездна помощ води до нови клиенти и прави възможно наемането на повече хора. Всяко такова наемане носи нова работа с добро качество в селските райони на Косово и стимулира местната икономика. Така дори отдалечените села процъфтяват счрез новата свързаност.

Добрият интернет е спасение за местната туристическа индустрия, както и за други бизнеси в страната. Още повече, че това е от решаващо значение за населението като цяло по време на локдауните по време на пандемията.

Хората имат възможност да получават социални услуги, да се консултират с лекари, а децата могат да продължат обучението си онлайн.

Конкуренцията определено е фактор, който допринася за ефективност на процеса. Същото прави и мотивираният и квалифициран екип в местното Министерството на икономиката. Сега страната е готова да продължи напред на цифровия фронт. И вероятно ще се справи добре.

Косово ударно налага еврото... и разгневи сърбите

Косово ударно налага еврото... и разгневи сърбите

Единната валута придобива на практика официален статут за сметка на динара