Надали някой би се съпротивил на твърдението, че човек е зависим от средата, в която се намира и от хората, които го заобикалят. Ето защо много по-подходящо за човек би било да подбира компанията си, като се обгражда с повече положителни хора.

Точно на това мнение е бил и древногръцкият философ Епиктет, който се причислява към школата на стоицизма.

Роденият в римската империя около 50 година сл. Хр. Епиктет вярвал, че главното нещо, което човек трябва да осъзнае е какво е по силите му и какво може да постигне.

Философът знаел смятал обаче, че не по-малко важни са близките хора в живота ни. Именно заради това и той казва: "Ключът е да поддържате връзка с хора, които ви издигат, чието присъствие ви предизвиква да изкарвате най-доброто от себе си.".

Казано с други думи Епиктет смятал, че всеки може да покаже най-добрата си страна , само ако е заобиколен от близки, които биха го издърпали нагоре и в моменти на отчаяние.

От неговата мисъл издигането не означава непременно щастие, а по-скоро удовлетвореност, която е различна за всеки един.