Помните ли поговорката: „Пари при пари отиват”? Е, последният доклад “The Global Wealth Report 2015” на Credit Suisse доказва, че това наистина е вярно.

Според него през 2015 г. повече от половината или 50,4% от световното богатство е било в ръцете на най-състоятелните хора, които представляват едва 1% от населението на Земята.

Друг интересен акцент от проучването е, че всъщност в този 1% от хората не влизат само милионери и милиардери, а там са всички със състояние над 759 900 долара.

Всъщност супер богаташите са само 123 хиляди души, като в техните сметки има минимум 50 млн. долара. Като група обаче те притежават 45% от световното богаство.

“Изчисляваме, че 3,4 млрд. души или 71% от възрастното население в света притежава под 10 хил. долара, докато групата на милионерите, които са под 1%, имат над 45% от цялото богатство”, се казва още в доклада. В същото време половината от хората на Земята има пари, имоти  и други богатства на стойност под 3000 долара.

Ето и как е разпределено световното богаство според Credit Suisse:

Снимка 211875

Източник: Credit-suisse.com