"Геррад" АД, Русе, спечели търга с явно наддаване за продажбата на ТЕЦ "Русе - запад" - обособена част от "Топлофикация-Русе" за 3 600 000 лв. Началната тръжна цена на обекта беше 3 300 000 лева, а депозитът за участие в търга - 1 000 000 лева. Общо две фирми подадоха оферти за участие в наддаването. Справка в системата Дакси показва, че "Геррад" има трима собственици - Илия Радков, който държи 99 на сто от капитала, синът му Валентин Радков и австриецът Томас Гергели. Фирмата е с предмет на дейност търговско представителство, посредничество и агентство, в т.ч. и корабно, стоков контрол, извършване на лизингови и франчайзингови сделки и др. Решението тецът да се продава отделно от топлофикацията беше взето преди да се обяви повторна процедура за приватизация на "Топлофикация-Русе" и бе взето съвместно с Министерството на икономиката и енергетиката и ръководството на дружеството. Мотивите бяха, че тецът осигурява малко под 2 на сто от приходите на "Топлофикация-Русе". Изискванията към купувача е да запази предмета на дейност на обекта, уточниха от ведомството, ръководено от Тодор Николов. ТЕЦ "Русе-запад" е предназначена за комбинирано производство на електро- и топлоенергия. Централата е изградена в периода от 1968 г. до 1970 г. и пусната в експлоатация през 1972 г., като първоначално съоръженията са били проектирани и експлоатирани с основно гориво въглища - за енергийните парогенератори и мазут - за промишлените парогенератори. През 1989 г. централата е напълно модернизирана и преминава на природен газ. В момента ТЕЦ "Русе-запад" работи само като парова централа с два парни котела ПКГМ 12. Общата й топлинна мощност е 41 MW. Топлоенергията, произвеждана от теца, се изкупува от стопански и бюджетни потребители, основните от които са "Приста ойл", "Фазан", ЕТ "Топ мен" и др. До 14 септември т. г. пък е срокът, в който кандидатите за приватизация на "Топлофикация-Русе" могат да искат от АП разяснения по конкурсната процедура. Конкурсът за продажбата на 100% от капитала на дружеството предизвика огромен инвеститорски интерес, като рекорден брой от 17 компании закупиха документация за участие в процедурата. Към обявените продажби на топлофикационните дружества в Пловдив и Варна интерес проявиха съответно 12 и 11 компании. Документация закупи и ЗАО "Интер РАО ЕЕС", Русия, където мажоритарен собственик е РАО ЕЕС. Преди време компанията спечели първоначално обявената от АП процедура за раздържавяване на "Топлофикация-Русе". Заедно с това бе избрана и за победител в конкурса за продажбата на ТЕЦ "Варна". Според решение на Комисията за защита на конкуренцията РАО ЕЕС можеше да купи само една от двете централи и руснаците избраха тази във Варна, като впоследствие се отказаха и от нея. Така АП прекрати процедурата за "Топлофикация-Русе". Сега интерес за покупката на дружеството проявиха "Парсънс И енд СИ България" EООД, E. ON Energie AG, Германия, "Брикел" ЕАД, Гълъбово, Holding Slovenske elektrarne d.o.o, Любляна, "Обединение Топлоенерго България" ООД, София, "Далкия Интернационал" АД, Франция, "Овергаз Инк" АД, София, "Енмона" АД, Козлодуй, "Риск инженеринг" АД, София, "CEZ" АС, Чехия, "Мечел Интернешънъл Холдинг" АГ, Швейцария, "Финанс Инженеринг Енерджи" АД, София, Contour Global, USA, ЗАО "Интер РАО ЕЕС", Русия, "РОСАТОМСТРОЙ" АД, Русия, "Българска енергийна група" АД, София, и "Австрийска електрическа компания" АД /Verbund/, Австрия. До 19 септември компаниите трябва да предоставят в АП документи, с които да докажат, че отговарят на предварително определените квалификационни условия. Информационният меморандум може да се купува до 4 октомври, а подаването на оферти ще е до 3 ноември.