Делът на необслужваните кредити в Русия ще се очетвори до края на тази година, показва проучване на Bloomberg измежду банковите анализатори в страната.. Ако през март делът им е 3.2% от всички, то към декември той може да достигне 12.8%.

Това означва че от всички 550 млрд. долара отпуснати от банките на фирмите и гражданите 70 млрд. долара няма да бъдат погасявани. Прогнозите на най-голямата европейска банка HSBC са дори по-песимистични, като според анализаторите им близо 25% от всички кредити ще бъдат необслужвани и ще бъдат повече от тези в Унгария където са 24%

Анализът на британската банка е базиран на прогнозата, че много малки и средни предприятия ще бъдат принудени да фалират заради финансовата криза и съответно да освободят значителен брой работници.

През изминалата седмица Световната банка предупреди че се задава „тихо цунами" от лоши кредити в най-голямата страна износител на енергийни суровини, отбелязва Bloomberg. Според най-голямата италианска банка UniCredit, руското правителство трябва да предвиди около 50 млрд. долара в помощ на трезорите или два пъти повече от планираните в бюджета средства.