България се представя най-добре в ЕС по показател растеж на индустриалната продукция (в%) и за последния месец (в случая за юни, сравнителни статистики за юли все още няма), и на годишна база, сочи публикация на EUROSTAT.

Спрямо юни миналата година най-висок ръст в индустриалното производство има България - 14.6%. Следват ни Словакия (12%), Словения (10%) и Полша (7.8%). На последно място са страни, в които индустриалното производство е намаляло - Дания (-2.1%), Франция (-1.3%) и Италия (-0.1%).

За сравнение в северната ни съседка Румъния индустриалната продукция е нараснала с 5.2% за същия период.

На месечна база също бележим най-добрите показатели в ръст на производство на индустриални стоки. У нас той е 4.1%. След нас идват Холандия с 2.9% и отново Словения, при която индустрията нараства с 2.5% за месеца.

В съседски състезателен дух (но, разбира се, доброжелателно) ще отбележа,че при Румъния индустриалното производство за юни е спаднало с 2.1% спрямо май.

Естествено, процентният растеж на индустрията не може да се приеме като фактор който директно влияе на покупателната способност и благоденствието на населението. Това не означава, че и трябва да се пренебрегва.