Американската банка JPMorgan Chase & Co стана най-големият валутен търговец в света по пазарен дял, измествайки то лидерската позиция надминавайки Citigroup Inc. Другата голяма американска финансова компания оглавяваше класацията четири години поред, показват изследванията на Euromoney Institutional Investor Plc.

Анализаторите на Euromoney са използвали актуализирана методология в своето проучването, което също е могло да повлияе на резултатите.

Според него, JPMorgan е увеличила дела си в световната валутна търговия от 10,3% до 12,13 процента.

Второто място се заема от швейцарската UBS AG с пазарен дял от 8.25%, а автоматизираният трейдър XTX Markets е трети с 7,36 на сто.

На четвъртата позиция е Bank of America Merrill Lynch с пазарен дял от 6.20 на сто.

Според Euromoney, Citigroup пада чак на пето място с дял от 6.16%. Банката би заела в тазгодишната класация второто място, ако не беше новата методология на анализаторите. Според нея от годишния рейтинг бяха елиминирани обемите на краткосрочните суапови сделки.

(Бел. ред. Валутният суап представлява размяна на бъдещи парични потоци, деноминирани в различни валути. Валутната суапова сделка е контракт, при който инвеститорът едновременно взима на заем една валута и дава на заем друга валута на втора страна по сделката.)