Ефектът от търговската дейност на Лидл България за 2022 г. е най-голям в община София. Това става ясно от анализ, изготвен от Института за пазарна икономика (ИПИ) и оповествен от търговската верига.

Над 338 млн. лв. е ефектът от търговската дейност на Лидл България в община София за изминалата година. За сравнение ефектът от търговската дейност на компанията в 6-те най-големи български общини (София, Пловдив, Стара Загора, Русе, Варна и Бургас) възлиза на 705 млн. лв. възлиза през 2022 г.

Столицата е градът с най-много обекти на веригата - 34 към края на 2022 г., а служителите на компанията в общината достигат 950. 

Веригата има 120 магазина в 53 града, от които най-голям брой (34) се намират, именно в столицата. Служителите на Lidl в страната са над 4000 служители, като близо 1/4 от тях (950 души) са в община София.

Към момента инвестициите на Лидл България в София - от стъпването на пазара в страната през 2010 г., надхвърлят 350 млн. лева.

Преки и непреки ефекти към икономиката на София

Съвкупният принос на компанията към икономиката на общината се формира чрез преките и непреките ефекти от дейността на компанията. Според методологията на ИПИ преките ефекти се постигат както чрез плащанията към производители и доставчици на стоки от областта, така и чрез инвестициите, разходите за персонал и тези за външни услуги по текущата издръжка на мрежата от търговски обекти. За София стойността на преките ефекти от дейността на Лидл България за 2022 г. възлиза на 197,2 млн. лева.

Непреките ефекти, от една страна са свързани с доставчиците на стоки и услуги за Lidl, които на свой ред инвестират получените средства за закупуване на суровини, промишлени стоки, наемат хора, плащат възнаграждения. От друга страна са служителите на Lidl, които изразходват своите доходи за разнообразни стоки и услуги. Общата стойност на всички тези допълнителни ефекти от дейността на компанията в София възлиза на 141,4 млн. лв. за 2022 г.

Така съвкупният принос от преки и непреки ефекти на Лидл България към икономиката на София само за една година достига близо 338,6 млн. лева.

6-те най-големи български общини спечелиха 705 млн. лева от присъствието на Lidl през 2022 г.

705 млн. лева или какъв е ефектът Lidl в 6-те най-големи български общини?

Анализ на ИПИ

Принос чрез инвестиции

За последните две години компанията отваря четири нови магазина в Столична община и инвестициите достигат 50 млн. лева. Средно в един обект в общината компанията влага 10 млн. лева.

Принос като работодател

Броят на заетите в Lidl в София също нараства през 2022 г. в сравнение с 2021 г. - с над 100 души (12%), на фона на общия спад на заетите на пазара на труда, и по-специално на тези в сектора на търговията. За сравнение, броят на наетите в страната за 2022 г. намалява с 2%, а тези само в сектора на търговията - с 1%, което показва значителния принос на компанията като работодател дори и в ситуация на свиваща се заетост на регионалния пазар на труда.

Арнолд Шварценегер е новото лице на марката "Направи си сам" на Lidl

Арнолд Шварценегер е новото лице на марката "Направи си сам" на Lidl

"Тук съм, за да говоря за моите инструменти за успех", казва звездата от Терминатор

През 2022 г. средната брутна заплата на работещите в Лидл България в София е с 45% повече от средната за страната и с 67% от тази в сектора на търговията.

Принос през закупуване на местни стоки и услуги

Въздействието на Лидл България в столицата обхваща и широка мрежа от доставчици и производители на продукти в областта. През 2022 г. местни компании доставят на Lidl (както за вътрешния пазар, така и за обектите на веригата в цяла Европа) стоки за близо 150 млн. лева. С най-голям дял са доставките на напитки, кафе, чай и тютюневи изделия. След тях следват млечните продукти, масло, брашно, варива, както и плодове, зеленчуци, ядки и др.

Принос като данъкоплатец

365 000 лв. ще дари Lidl за развитие на местните общности в България

365 000 лв. ще дари Lidl за развитие на местните общности в България

Кандидатури по програмата се приемат до 28 октомври

Лидл България играе все по-важна роля като устойчив и значим данъкоплатец в общините, в които извършва своята дейност. Приносът в бюджета на Столична община за 2021 г. е над 1,8 млн. лева. Ежегодно компанията допринася с 0,2% от собствения приход към общината, a с откриването на всеки нов обект се увеличава относителната тежест на компанията в приноса към местния бюджет.

От анализа на ИПИ става още ясно, че Лидл България допринася със значителен ресурс в националния и местните бюджети чрез платените данъци, осигуровки и такси - общо близо 2.7 млн. лв. за 2022 г. към местните бюджети на 6-те общини.