До 2025 г. Русия ще може да произвежда над 68 милиона тона втечнен природен газ годишно и в дългосрочен план ще увеличи дела си на световния пазар на LNG до 25%. Това заяви руският енергиен министър Александър Новак, цитиран от1prime.ru.

"Русия, която уверено води световния енергиен сектор по отношение на запасите, производството и износа на природен газ, ще отговаря активно на глобалното търсене на LNG. През 2019 г. Русия е произвела повече от 40 милиарда кубически метра газ под формата на LNG, което е с 49% повече от година по-рано ", заяви Новак във видео съобщение, подготвено за форума LNG Producer-Consumer Conference 2020.

"До 2025 г. общият капацитет на нашите проекти ще бъде повече от 68 милиона тона годишно. В бъдеще делът на Русия на световния пазар на LNG може да достигне една четвърт от глобалното потребление", добави министърът.

Той отбеляза, че природният газ е най-перспективният за околната среда сред традиционните енергийни източници и, наред с възобновяемите енергийни източници, е способен да реши спешни проблеми за намаляване на емисиите на парникови газове през следващите десетилетия.

"През последното десетилетие глобалното потребление на LNG е нараснало 4 пъти по-бързо от общия добив на природен газ. В същото време броят на страните вносители се е увеличил повече от два пъти. Според прогнозите до 2030 г. глобалното търсене на LNG ще се увеличи до 580 милиона тона и делът на LNG в световната търговия с газ ще се увеличи от 35% през 2017 г. на 52% до 2035 г. ", каза Новак.

Потенциалът на Русия на световния пазар на LNG се подкрепя от редица фактори, продължи министърът. Например, Руската федерация има най-голямата ресурсна база в света - около 20% от всички доказани резерви. В същото време Русия е географски близка както до Европа, така и до Азия, което прави възможно доставката на LNG до потребителя в най-кратки срокове.

И накрая, страната вижда голям потенциал в развитието на Северния морски път, който в бъдеще ще се превърне в ключов транспортен път, свързващ руските арктически проекти с пазарите на Европа и Азия.