Веригата за бързооборотни стоки "Лидл" ще трябва да плати солено заради заблуждаваща реклама. Върховният административен съд (ВАС) потвърди санкция за компанията в размер на 370 859 лв., наложена на  „Лидл България ЕООД енд Ко“ КД от Комисията за защита на конкуренцията за заблуждаваща реклама, съобщиха от там. 

Проучването на комисията през 2013 г. установи, че рекламната кампания „Най-доброто от България, най-доброто от Европа“ има заблуждаващ характер.

В своето решение съдът изцяло споделя констатациите на Комисията за извършеното нарушение. Според комисията и съда връзката между категорията рекламирани продукти и търговските им марки, ведно със словосъчетанието „най-доброто” създава убеждението за най-добро качество от тази категория, предлагано под съответните марки, за които е установено, че по качествените си показатели се доближават до границата на допустимите стойности за годност.

Съдът потвърждава, че рекламното послание по начина му на представяне е в състояние да повлияе на икономическото поведение на потребителите и извлича необосновано предимство пред останалите предприятия, които предлагат същата категория продукти.

В съответствие с чл. 104 от ЗЗК всяко физическо или юридическо лице, на което са причинени вреди в резултат на установеното нарушение, има право на обезщетение, а влязлото в сила решение на ВАС има обвързваща сила за гражданския съд, пред който е предявен искът за обезщетение по реда на ГПК.