Последният финансов отчет на гиганта Caterpillar показва, че компанията се представя значително по-слабо от очакваното през третото тримесечие. Това е силно негативна новина за пазарите, защото компанията се разглежда като бенчмарк за цялата индустрия в САЩ и забавянето ѝ е поредния сигнал за трудностите, през които производителите преминават в момента.

Според доклада приходите на компанията се понижават с над 750 млн. долара (или 6%) спрямо същия период на миналата до 12,758 млрд. долара. Спадът на продажбите на компанията се дължи на "неблагоприятното въздействие на промените на инвенториите на дилърите", което означава, че клиентите на компанията в момента просто не купуват тежка механизация. Това беше признато и от самия главен изпълнителен директор на компанията Джим Ъмпълби, според когото "Обемите на продажбите ни спаднаха, тъй като дилърите понижиха инвенториите си, а покупките на крайните потребители, макар и позитивни, бяха по-ниски от очакванията ни."

Търговската война "тежи" на американското производство. Но тя не е единственият му проблем

Търговската война "тежи" на американското производство. Но тя не е единственият му проблем

Проблемите на гигантите General Motors и Boeing също се отразяват върху индустрията

Данните на компанията показват, че продажбите спадат и в трите основни сегмента, в които тя предлага механизация, както и във всички пазари, на които оперира, с изключение на Латинска Америка, където сделките са почти без промяна спрямо същия период на миналата година. Продажбите на машини за петролната и газова индустрия се понижават с 9% на годишна база, в сектора на строителните машини - със 7%, а най-тежко страдат строителните машини, които търпят спад от 12%.

Една от основните причини за резултатите е сривът на сегмента на шистовия петрол в САЩ, като изключително слабите продажби на възвратно-постъпателни двигатели, използвани във фракинга, не можеше да бъде компенсирано от относително добрите продажби на турбини. Същевременно понижението на инвенториите на дилътите, за което се говори в отчета, е двойно спрямо миналата година, като те спадат до 400 млн. долара през третото тримесечие.

Сривът на производството повлече със себе си и транспортната индустрия

Сривът на производството повлече със себе си и транспортната индустрия

"Вече няма сфери в икономиката, които растат", пише разследващият анализатор Лий Класков

Прогнозите на Caterpillar са, че търговската война между САЩ, която оказа допълнителен негативен ефект върху продажбите, ще продължи да се отразява отрицателно върху продажбите. "Очакваме през четвъртото тримесечие потреблението на крайните потребители да се запази без съществена промяна, а дилърите да продължат да понижават инвенториите си заради глобалната икономическа несигурност", каза Ъмпълби. "Промените, които направихме в компанията, заедно с вече понижение инвентории на дилърите, ще ни позволят да реагираме бързо на позитивните и на негативните динамики в глобалната икономика през 2020 г."

След публикуването на финансовия доклад за третото тримесечие акциите на компанията първоначално изгубиха 6%, преди да си възвърнат 2 процентни пункта, което е най-сериозният им спад от началото на годината. Слабите резултати доведоха и до спад на индекса Dow Jones Industrial Average, в който ценните книги на Caterpillar имат особено голяма тежест. При последното си затваряне той изгуби 0,15%.