Поколението Z са тези хора, родени (ориентировъчно) след 1995 година - или с други думи първите от тях вече завършат своето образование и навлизат на пазара на труда. Както знаем, всяко поколение се различава коренно от предходното - по отношение на желанията и изискванията си за своята професионална реализация.

Какво искате те от бъдещите си работодатели?

Проучване на PwC сред български студенти дава частичен отговор на този въпрос. Оказва се, че най-важното за тях не е толкова заплатата, а въвеждането на нови гъвкави начини на работа. Поне така са отговорили 85% от анкетираните.

"Младото поколение цени и изисква много повече от един постоянен доход. То оценява гъвкавостта и динамиката на работното място, които могат да посрещнат неговите уникални и индивидуални нужди и стремежи - не само по отношение на работното време, но и по отношение на местонахождението, екипа и задачите", казват от PwC.

На втора по важност позиция се позиционира модернизирането на работната среда със 76%, а на трета - подобряването на пакетите за възнаграждения и социални придобивки. Те залагат и на програми за непрекъснато самоусъвършенстване и работа с образователни институции.

"Изграждането на доверие у служителите и бъдещата работна сила е от ключово значение. Ако младите хора ясно виждат собствения си принос за цялостните бизнес резултати, те ще бъдат по-уверени в интегритета на организацията, за която работят, което от своя страна ще увеличи ангажираността им към постигането на бизнес целите", пише още в изследването.