При интервютата за работа често се задават еднотипни въпроси независимо за каква позиция кандидатства човек. Някои от тях изглеждат съвсем базови и елементарни. Експерти обаче предупреждават, че някои то тези въпроси имат за цел да объркат кандидата. Те разказват пред Business Insider кога човек трябва да бъде по-внимателен по време на интервю:

1. Бихте ли ми разказали за себе си?

"Тук работодателят иска да разбере дали сте си написали домашното", казва специалистът по кариерно развитие Тина Николай. По нейните думи тук кандидатът трябва да избягва да говори подробно за себе си, а по-скоро да посочи кратко няколко свои качества, които биха били полезни за работата, за която кандидатства.

2. Как бихте се описали с една дума?

С този въпрос интервюиращият иска да разбере дали кандидатът е достатъчно уверен в себе си, да разбере повече за характера му и да прецени дали е подходящ за позицията. Експертите дават лесен пример за тези, които се колебаят какво точно да кажат. В случай, че колегите им ги описват като забавни и отговорни, то по-добре е да заложат на второто описание. Във всеки случай трябва да се търси дума, която показва, че интервюираният е човек, на когото може да се има доверие.

3. Как тази позиция може да се съпостави с другите, за които кандидатствате?

Тук се чете лесно между редовете "Кандидатствате ли за други позиции на други места?". Отговорът обаче не е лесен. По думите на Николай много малко хора кандидатстват само на едно място. Така че, ако човек каже, че е подал документи само в съответната компания, ще изглежда, че не е откровен. От друга страна обаче не трябва да обяснява, че търси работа на още десетки места, защото ще изглежда несериозно.

4. Можете ли да посочите три от своите силни и слаби страни?

С това работодателят иска да провери за знаци, че човекът срещу него има проблем с работата в екип или със спазването на срокове. Експертът препоръчва предвалителна подготовка за подобен въпрос, като положителните страни трябва да са свързани с накои от качествата, които са свързани с дадената позиция.

5. Защо искате да работите тук?

С това интервюиращият иска да провери какъв е стимулът на кандидата да работи именно в тази компания, както и дали я е проучил достатъчно добре и колко точно иска да бъде нает именно там.

6. Защо искате да напуснете настоящата си работа?

Това е задължителен въпрос особено, ако предишният опит на човека е свързан с преминаването за кратко време през няколко работни места. Интервюиращият иска да разбере дали кандидатът губи бързо мотивация и си търси ново място, както и дали няма проблем с ръководството или колегите си в настоящата фирма.