Когато имате нужда от пари назаем към кого се обръщате най-често - приятели и семейство или отивате във финансова институция, като банка или компания за кредитни карти?

За хората в различните държави по света този избор зависи от комбинация от различни фактори, включително наличието на финансови услуги, финансова грамотност и културен подход към самата концепция кредитирането, пише Visual Capitalist.

Не е голяма изненада, че жителите с по-високи доходи разчитат по-скоро на финансови институции за заем. Тези, с не толкова големи възможности разчитат най-вече на семействата и приятелите си.

В графиките, които използват дании на 2021 Global Findex Database, публикувана от Световната банка, се виждат точно тези разлики.

borrow money from financial institutions

В кои страни жителите вземат заеми най-вече от финансови институции?

През 2021 г. повечето жители в икономиките с високи доходи са изтеглили заем от официални финансови институции. Резултатите са от проучване на респонденти на възраст над 15 години и групира страни по региони, с изключение на страните с високи доходи, които са групирани заедно.

Канада оглавява този списък с 81% от респондентите, вземащи заеми от финансови институции. Междувременно Израел (80%), Исландия (73%), Хонг Конг (70%) и Южна Корея (69%) не изостават от класацията. Норвегия и САЩ са следващитв в списъка с резултат от по 66% за двете.

У нас, според проучването заеми от финансови институции вземат 26% от хората. Може да се каже, че сме в една група с Армения (26%), Иран (25%), Русия (29%). В почти всички Европейски страни процентът е по-голям. За Гърция и Румъния цифрата е около 20%.

Не е изненадващ резултатът за по-богатите страни, защото финансовите услуги в тези страни са по-достъпни. Това и по-високата финансова грамотност, включително общо разбиране на лихвените проценти и възможностите за кредитиране, допринася за популярността на финансовите институции.

Трябва да се отбележи, че някои държави имат културни разбирания, които са от значение. Например, 61% от респондентите в Япония са използвали официални финансови институции, които са по-социално приемлив вариант от искане на пари назаем от приятели и семейство (само 6% от хора в Япония).

Заеми от приятели и семейство

Countries leading in borrowing money from family and friends

Повечето хора в икономиките с по-ниски доходи обаче се обръщат към семейството и приятелите си, за да вземат пари назаем. Афганистан оглавява този списък с 60% от анкетираните, които разчитат на приятели и семейство само 2%, от хората от финансови институции.

Много хора в африканските страни, включително Уганда (57%), Кения (54%), Намибия (50%) и Мароко (49%), също избират да заемат пари от приятели и семейство пред финансови институции.

Обяснението за това се дължи на различни фактори, включително липса на доверие в банковите и финансови институции, липса на достъп до такива услуги или липса на информация за такива услуги, ако са налични.

В някои места по света заемът от приятели и семейство е постоянна практика, особено на места, където взаимната подкрепа и солидарността играят силна роля.

Според данните, в България 29% от хората, участвали в анкетата са отговорили, че разчитат предимно на семейство и приятели.

Според Global Findex Database, притежаването на банкови сметки се е повишило до 76% през 2021 г. спрямо едва 51% преди десетилетие. Това, отчасти се дължи на коронавируса и това, че бяхме принудени да живеем затворено.

Все пак достъпът до тези услуги все още отчита пропуски, когато става въпрос за държави с ниски доходи, лица с ниски доходи и неравен достъп въз основа на пола. Бъдещето на вземането на заеми зависи от това как тези страни се справят с тези предизвикателства.