Българската банка за развитие (ББР) промени условията, при които търговските банки, които са нейни партньори, отпускат на гражданите безлихвени заеми до 4500 лева.

Гаранционната програма на ББР работи от близо месец и половина и по нея вече са предоставени над 10 хиляди заема за близо 44 млн. лева. Капиталът, с който ББР разполага за покритието на гаранциите по тези заеми, е 200 млн. лева. Така потенциалът за усвояване остава много голям.

Затова ББР прие нови условия, с които значително разширява кръга на тези, които ще могат да се възползват от безлихвените заеми. Мярката вече е достъпна и за гражданите, които са се върнали на работа или са възобновили дейността си, но за даден период от време са били лишени от възможност да работят заради карантинните мерки или по други причини, породени от кризата с COVID-19.

С други думи, ако сте били в неплатен отпуск за периода май-юни и сте се върнали на работа, можете да кандидатствате за такъв кредит, чрез който да възстановите разклатения си семеен бюджет, да платите отложени сметки или покриете част или всички взети лихвени заеми. Същото важи и за самонаетите лица, които са отчели спад в доходите си заради COVID-19, но сега са започнали да възстановяват дейността си. Става дума за екскурзоводи, малки земеделски производители, ако щете дори и адвокати, и други подобни.

"Има промяна във времевия хоризонт, през който се отчита спад на доходите с повече от 20% - едно от условията, даващо право да се ползва безлихвен заем до 4500 лева. В стария вариант на мярката този спад се изчисляваше на базата на доходите за първото тримесечие на 2020-а спрямо първото тримесечие на 2019-а. С промените хоризонтът, през който се изчислява този спад, се удължава до края на 2020-а спрямо същия период на 2019-а. По този начин се увеличава броят на лицата, които могат да кандидатстват за безлихвен заем, като тази промяна е особено благоприятна за самонаетите", обясни главният експерт "Външни програми" в Българската банка за развитие Ирина Матева.

Излиза, че ако доходите ви са останали непроменени за първото тримесечие на 2020-а, но са се свили за второто, когато бе пикът на COVID-19 у нас, това ви дава право да кандидатствате за безлихвен заем, стига да изпълнявате останалите условия. Същото важи, ако се окаже, че сривът на приходите ви спрямо същия период на 2019-а дойде през третото или четвъртото тримесечие на 2020-а. Това е важно, особено за самонаетите, защото може да има случаи, при които поради ред обективни обстоятелства много лица да са имали ниски доходи през първото или второто тримесечие на 2019-а и поради това да не могат да докажат спад с 20% на доходите си за цялото полугодие на 2020-а .

Ирина Матева уточни, че е необходимо малко време, за да могат банките-партньори, които отпускат безлихвени кредити с гаранцията на ББР, да въведат новите условия в информационните си системи.

"Разчитаме, че до 10 дни безлихвените кредити ще могат да се предлагат по новите условия, като някои банки дори са заявили, че вече приемат искания от хора, с уговорката че клиентите трябва да изчакат, за да бъдат въведени новите изисквания в системите", каза главният експерт "Външни програми" в ББР .

Кандидатстващите за безлихвен кредит трябва да са в неплатен отпуск или да са били в такъв поради COVID-19. Те декларират, че именно поради пандемията работодателят им има частично или изцяло прекратена дейност, заради което той е бил принуден да намали заплащането на трудови възнаграждения и осигуровки. Кандидатите трябва да са имали поне 6 месеца трудови правоотношения преди заявлението за кредит, а не преди излизането в неплатен отпуск.

"Това е още една новост в условията, защото дава възможност на хората, които нямат 6 месеца трудов стаж преди излизането в неплатен отпуск, да го натрупат и да получат право след време също да кандидатстват за безлихвен заем", заяви Ирина Матева.

Остава условието лицата да нямат доход от други трудови правоотношения за периода, в който кандидатстват.

Друга новост е изискването наетите на трудов договор и самоосигуряващите се да имат декларирани осигурителни вноски за шест месеца назад. Старото правило бе тези осигуровки да са не само декларирани, но и платени. Вече тези, които по някаква причина са забавили плащането на своите вноски, също могат да кандидатстват за безлихвен кредит.

Важно е обаче да се знае, че по този програма, специално за самоосигуряващите се, има изрична забрана парите от безлихвения кредит да се ползват за финансиране на стопанска дейност. Това може да предизвика сериозни санкции.

12 са търговските банки, които са партньори на ББР по тази програма и реално разглеждат молбите на гражданите за безлихвени кредити. Това са Алианц банк, Банка ДСК, Инвестбанк, ОББ, Първа инвестиционна банка, Търговска банка Д, Централна кооперативна банка, УниКредит Булбанк, Пощенска банка и Райфайзенбанк. Интернешънъл Асет Банк и Общинска банка също участват в програмата, но те вече усвоиха лимитите си по нея.