Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) глоби "Мебели Лудвиг България" ЕООД с търговска марка COMO с 539 980 лева заради заблуждаваща реклама. Решението бе оповестено днес, а компанията има право да обжалва пред Върховния административен съд.

Глобата, която представлява 7 процента от приходите от продажби на дружеството за предходната финансова година, е наложена по жалба на конкурента "Еником-М" ЕООД.

Решенията на Комисията са две, но засягат един и същи казус. Проверката на комисарите е установила, че от 2012 г. до март т.г. COMO организира промоции, в които се предлагат намаления както от цените, "препоръчани от производителя", така и намаления от "досегашните продажни цени".

Проблемът е обаче, че "за почти всички продукти, обявени в брошурите като намалени от препоръчана от производител цена, се установява, че "Мебели Лудвиг България" ЕООД в рамките на обхванатия период не е продавало на сочената като препоръчителна цена, още повече в период най-малко един месец преди датата на промоцията".

"Напротив, за много голяма част от продуктите се установява, че цената, на която дружеството продава съответния продукт два месеца преди и два месеца след промоцията, съвпада с рекламираната промоционалната цена", пише в решението на Комисията за защита на конкуренцията.

КЗК посочва още, че е заблуждаващо и предлагането на отстъпка от препоръчната цена, тъй като "за голяма част от продуктите" "безспорно се установява, че съответният доставчик/производител не определя (не предлага) такава цена".

Комисията установява още, че "през по-голямата част от времето продуктите се продават и презентират с една и съща промоционална цена" - въпреки че COMO посочва в посланията си, че промоциите са с ограничен период на време.