Намаляването на дела на лошите кредити във водещите банки в Гърция също води до ограничаване на активите на сектора като цяло. Това означава, че кредиторите в страната ще станат "по-здрави", но и по-малки.

Това идва в момент, в който навлизането на новите технологии променят техния модел на работа, водят до съкращаване на служители и на затварянето на физически офиси, пише местното издание Kathimerini.

Към края на 2018 година общият обем на активите на четирите системни банки в Гърция е в размер на 225 милиарда евро, като 60% от него са под формата на корпоративни кредити и заеми на домакинствата.

Очаква се те да бъдат намалени до 50 милиарда евро заради стратегията за ограничаване на дела на необслужваните заеми до 2023 година.

Междувременно прогнозите са за намаляване на броя заети в банковия сектор в Гърция през същия период. Пикът в това отношение идва през 2008 година, когато в него са заети над 66 000 души.

През изминалата година, като се имат предвид и несистемните банки, работещите в сектора са 39 380 души. Това означава, че за десетилетие те са намалели с 40% или с 26 780 души.

Заедно с това броят на клоновете се е свил с 51% за последното десетилетие от 4097 броя през 2008 година до 1979 броя през 2018 година.

Само през изминалата година броят на работните места в гръцките банки е бил намален с 2582. Според изчисленията през настоящите 12 месеца ще бъдат освободени още до 4000 души. Само за National Bank of Greece очакванията са за съкращения на 2000 служители до края на годината.