Софтуерната корпорация Oracle Corp. е договорила купуването на австралийската ИТ компания Aconex. Сумата на сделката е $1,2 милиарда.

Очаква се Oracle да финализира придобиването на Aconex през първото полугодие на 2018 година. Преди това сделката трябва да бъде одобрена от акционерите и регулаторните органи.

Aconex разработва "облачно" програмно осигуряване - онлайн-платформи за управление на инженерни и строителни проекти. Нейните софтуерни решения осигуряват пълна информация и прозрачност на всички документи, следене на разходите на всеки етап от живота на проекта, се посочва в прессъобщението на Oracle.

Платформи на Aconex вече са използвани в проекти на обща стойност над $1 трилион, реализирани от 70 хиляди организации в повече от 70 страни по света.

Реализацията на проекти в рамките на определен бюджет и срок е първостепенно стратегическо изискване за всяка строителна или инженерингова организация. С придобиването на Aconex Oracle значително разширява своята концепция да предлага най-пълни "облачни решения" в сферата на управлението на проекти.

Става дума за пазар в отрасли, които имат обем на дейността от порядъка на 14 трилиона долара, се подчертава в съобщението на Oracle.