През 2020 година най-вероятно ще има нов лидер на банковия пазар в България. Тогава се очаква да завърши сливането между Банка ДСК и "Сосиете Женерал Експресбанк", стана ясно днес по време на пресконференция по повод официалното приключване на сделката по придобиването на втората. Дотогова двете банки ще продължат да работят като отделни юридически дружества.

В момента Банка ДСК е втора по активи на пазара с 12.846 милиарда лева, докато "Сосиете Женерал Експресбанк" е седма с активи на обща стойност от 6.573 милиарда лева. Заедно двете финансови институции биха притежавали активи за над 19 милиарда лева, което би ги поставило до първенеца в момента в лицето на Уникредит Булбанк, която е с 19.150 милиарда. Тук е мястото обаче да се каже, че се очаква при сливането да има отписване на активи, което би намалило крайния резултат.

"С настоящата сделка, която представлява сериозна инвестиция, за пореден път доказваме дългосрочния си ангажимент към България и банковия пазар в страната, като планираме да продължим своя растеж и да се утвърдим сред най-големите доставчици на финансови услуги", коментира Шандор Чани, председател на УС и главен изпълнителен директор на компанията-майка Банка ОТП.

"Сосиете Женерал Експресбанк" вече официално е собственост на ДСК

"Сосиете Женерал Експресбанк" вече официално е собственост на ДСК

Интеграцията на двете банки ще приключи през 2020 г.

Ръководител на бъдещата обща банка и на процеса по сливането ще бъде дългогодишният председател на УС и главен изпълнителен директор на ДСК Виолина Маринова. По думите на Чани в бъдещото управление ще влязат и мениджъри от "Сосиете Женерал Експресбанк". Ще бъде сменено и името на финансовата институция, като тя вече ще се казва само "Експресбанк".

Двете сливащи се банки ще притежават най-голямата клонова мрежа у нас - 450 поделения. Част от нея обаче ще бъде оптимизирана, като бъдат затворени локациите, където двата клона са твърде близо или са твърде много - например в малките населени места. Любопитен момент е, че с увеличението родната ДСК ще има повече клонове от банката-майка в Унгария, които към второто тримесечие на 2018 г. са 361.

Цената на сделката за пореден път не беше официално оповестена, но на журналистически въпрос за нея от ръководството насочиха да се види увеличението на капитала на Банка ДСК. Той беше променен в края на миналата година с допълнителни 600 милиона евро или 1.173 милиарда лева. След придобиването българският пазар за ОТР  ще се затвърди като втория по активи след унгарския. По данни от 2018 година 15% от общите активи на OTP са у нас при 51% в Унгария и 14% в Хърватска.

Това е поредното придобиване от страна на унгарската група OTP на банка на Балканите. Банката присъства в 9 страни и планира навлизане в още 3. Водят се преговори за сделки в Албания, Сърбия и Словения.