Пътуванията на български граждани в чужбина през ноември 2019 година са се покачили с 2,8% на годишна база до 438,3 хиляди, показват данни на Националния статистически институт (НСИ) за пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България за предпоследния месец на 2019 година.

Най-голямо увеличение се отчита на пътуванията към Австрия (12,6%), Германия (11%) и Турция (4,5%). Към Македония са отишли 3,8% повече българи, към Сърбия 2,4% повече, а към Италия 1,1% повече.

Най-голям спад на пътуванията се отчита към Русия (с 10,2%), Румъния (с 2,5%) и Гърция (с 2,2%).

Снимка 459462

Източник: НСИ

През ноември 2019 година най-голям брой пътувания на български граждани са осъществени към: Турция (127,4 хиляди), Гърция (72,2 хиляди), Румъния (39,7 хиляди), Сърбия (33,9 хиляди), Германия (24,3 хиляди), Македония (21,7 хиляди).

В сравнение с ноември 2018 година през този ноември e регистрирано увеличение по всички наблюдавани цели за пътувания: "почивка и екскурзия" - със 7,5%, "служебна" - с 2,4%, и "други" - с 0,5%.

Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина през ноември 2019 година формират пътуванията с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) - 45,0%, следвани от тези със служебна цел - 28,2%, и с цел почивка и екскурзия - 26,8%.

Снимка 459463

Източник: НСИ

През ноември посещенията на чужденци в България са с 6% повече на годишна база, или 609,7 хиляди. Увеличение е регистрирано при пътуванията по всички наблюдавани цели: "почивка и екскурзия" - с 9,1%, "други" (включително гостувания и транзитни преминавания) - с 5,7%, и "служебна" - с 1,7%. Транзитните преминавания през страната са 27,5% (167,5 хиляди) от всички посещения на чужденци в България.

8,4 милиона чужди туристи до октомври - с 0,4% по-малко от рекордната 2018-а

8,4 милиона чужди туристи до октомври - с 0,4% по-малко от рекордната 2018-а

За октомври визитите са с 5,1% повече от същия месец на миналата година

От общия брой чужденци, посетили България през ноември 2019 година, делът на гражданите от Европейския съюз е 51,5%, или с 0,4% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година. Намаляват посещенията на граждани от Австрия - с 5,8%, Гърция - с 5,7%, Нидерландия - с 1,8%, Румъния - с 1,3%, и други. Същевременно се увеличават посещенията на граждани от Великобритания - с 19%, Италия - с 13,6%, Германия - с 10,2%, Полша - със 7,9%, Франция - с 3%, и други.

Посещенията на граждани от групата на европейските държави извън ЕС нарастват с 13,6%, като най-голямо е увеличението на посещенията на граждани от Турция - с 25,1%.

През ноември 2019 година преобладава делът на посещенията у нас с други цели - 47,3%, следвани от посещенията с цел почивка и екскурзия - 32,9%, и със служебна цел - 19,8%.

Българите са пътували в чужбина с 4% повече този октомври

Българите са пътували в чужбина с 4% повече този октомври

През месеца намаляват посещенията на туристи от ЕС

Най-много посещения в България през ноември 2019 година са реализирали гражданите от: Румъния - 128,5 хиляди, Турция - 109,6 хиляди, Гърция - 88,7 хиляди, Сърбия - 53,2 хиляди, Македония - 45,6 хиляди, Украйна - 18,7 хиляди, Германия - 16,7 хиляди, Великобритания - 13,6 хиляди, Италия - 12,2 хиляди, Полша - 9,8 хиляди.

Снимка 459464

Източник: НСИ