През февруари 2024 г. цената на месото в ЕС е била с 3,3% по-висока в сравнение с февруари 2023 г., съобщи "Евростат".  

Най-голямо увеличение е регистрирано в България (8,2%), следвана от Румъния (7,7%) и Хърватия (7,1%). За разлика от тях, 3 държави регистрират спад в цените на месото: Чехия (-5,1%), Финландия (-2,2%) и Дания (-0,6%).

Свинското месо отбелязва най-голям ръст от 5,7%, пред агнешкото и козето (4,5%) и говеждото и телешкото (+3%). Птиците, за разлика от тях, регистрират спад от 1,6% спрямо февруари 2023 г.

Кои страни в ЕС отглеждат най-много животни за месо през 2024-а

Кои страни в ЕС отглеждат най-много животни за месо през 2024-а

Франция е лидер в при говеждото, Испания - при свинете и овцете

През последните 3 години годишните темпове на инфлация при месото са били най-високи между април 2022 г. и март 2023 г., с годишни темпове на промяна над 10%. Най-високият темп е регистриран през февруари 2023 г., когато цената е със 17,3% по-висока от февруари 2022 г.

Годишното увеличение на цените на говеждото, телешкото, агнешкото и козето се задържа под 15% през последните 3 години. Цените на птичето месо (+24,4% през ноември 2022 г.) и свинското месо (+18,8% през февруари 2023 г.) регистрират по-високи колебания.

Компанията за алтернативно месо Beyond Meat стана проблем за инвеститорите

Най-големият производител на лабораторно месо стана проблем за инвеститорите

Налага се дружеството да намали осезаемо разходите