Равнището на безработицата в 28-те страни от Европейския съюз през януари се стабилизира за трети пореден месец в 10-годишно дъно от 7,3%, а показателят за еврозоната остана за втори пореден месец в най-ниско ниво от края на 2008 година - 8,6%.

В България нивото на безработицата падна под 6% за пръв път от февруари 2009 година, показват публикуваните днес данни на Евростат.

Според европейската статистика 17,931 млн. европейци, от които 14,111 милиона от еврозоната, са били без работа през първия месец на годината. Спрямо декември е отчетено понижение на безработните в ЕС с 19 хиляди, докато броят на безработните в еврозоната се понижава в рамките на януари с 10 хиляди души.

В сравнение с януари 2017 година общият брой на безработните европейци е спаднал с 1,867 милиона, от които 1,429 милиона в рамките на еврозоната.

Най-ниска безработица през януари е регистрирана в Чехия - 2,4%, следвана от Малта (3,5%) и Германия (3,6%). Най-висока остава безработицата в Гърция (20,9%, данни за ноември м.г.) и в Испания (16,3%).

В началото на годината 3,646 млн. младежи на възраст под 25 години са били без работа в ЕС (ниво на младежка безработица от 16,1%). Това представлява понижение на показателя с 333 хиляди спрямо година по-рано, когато безработицата сред младите европейци беше 17,6%.

Според данните на Евростат безработицата в България през януари се понижава до 5,9% след нейната стабилизация на ниво от 6,1% през предходните три месеца и под ниво на безработица от 6,6%, отчетено преди година.

По този показател страната се нарежда на 12-то място сред членове на Европейския съюз с най-ниска безработица и е една от 17-те държави показател, по-нисък средния за ЕС.

Безработицата в ЕС през януари 2018 година

Снимка 342968

Източник: Евростат