Необвързващо пазарно проучване за търсенето на капацитет за пренос на водород започва "Булгартрансгаз", съобщава БТА. От него трябва да се разбере какъв е интересът към потенциалното използване на газа като част от бъдещия енергиен микс.

Контекст: Водородът като енергоносител с нулеви емисии, който може да се произвежда чрез енергия от ВЕИ, е важен за плановете за трансформация на евопейския енергиен сектор по пътя към въглеродна неутралност до 2050 г.

Над 20 страни ще увеличат производството на водород с ниски емисии до 2030 година

Над 20 страни ще увеличат производството на водород с ниски емисии до 2030 година

Сред тях са Германия, САЩ и Япония

Планът REPowerEU на Европейската комисия предвижда значително потребление на възобновяем водород към 2030 г., равняващо се на 20 млн. тона, с определена цел от 10 млн. тона вътрешно производство и 10 млн. тона внос, уточняват от "Булгартрансгаз".

В десетгодишния план на дружеството, който беше разгледан вчера в КЕВР, е записано, че дружеството разработва проекти с водородна насоченост. Сред тях са изграждане на нова водородопреносна инфраструктура и надграждане на съществуващата мрежа с цел пренос на водорно-газови смеси с до 10% съдържание на водород.

Очерта се сътрудничество на България и Германия за производство на "зелен" водород

Очерта се сътрудничество на България и Германия за производство на "зелен" водород

Обсъдена е реализацията на проект за 15 млрд. евро в комплекса "Марица Изток"

Детайли: Проучването на пазарните нагласи ще спомогне за планирането на инфраструктурата - очакваните нужди от капацитет за транспортиране, потенциални локации за производство, както и изходни точки към крайните потребители.

В него могат да се включат с необвързващи прогнози производители, търговци и потребители. Информацията се събира до 15 септември.