Европейската централна банка е готова да действа бързо, за да даде тласък на анемичната инфлация в еврозоната, заяви днес председателят на банката. Той посочи, че наличните финансови инструменти включват както възможни промени на програмата за изкупуване на активи, известна като "количествени улеснения", така и евентуално понижение на отрицателната ("наказателна") депозитна лихва.

Изказването на Драги пред банкова конференция във Франкфурт представлява ясен знак, че на заседанието на 3 декември ЕЦБ ще представи свежи стимулиращи мерки, които да предотвратят по-нататъшен спад на инфлацията под целевото ниво на банката от малко под 2 процентни пункта, отбелязва Reuters.

В същото време Марио Драги защити програмата на ЕЦБ за "количествени облекчения", включваща месечни покупки на еврооблигации за около 60 млрд. евро, като каза, че това е спомогнало за намаляване на разходите по заемите за фирмите от еврозоната. Той допълни, че схемата може да се разшири по размер и да се удължи във времето, като може да има промени и в състава на изкупуваните активи.

През  март т.г. ЕЦБ стартира покупки на активи, предимно на държавни облигации,  за 60 млрд. евро на месец, за да съживи инфлацията в еврозоната, но въпреки това индексът на потребителските цени нарасна през октомври с едва 0,1 процентни пункта, припомня  bnr.bg.

Марио Драги подчерта, че ЕЦБ може също така да промени и нивото на нейната депозитна лихва, за да се засили позитивното въздействието от програмата за "количествени улеснения". Настоящата депозитна лихва е на отрицателно ниво от -0,2%, което означава, че търговските банки плащат "наказателна" лихва от 0,2% за техните средства, паркирани в ЕЦБ. Целта на това е да се принудят банките да не държат свободните си резерви при Централната банка, а да предоставят евтини кредити на бизнес и на домакинствата.