Управителният съвет на Европейската централна банка (ЕЦБ) реши да не променя лихвените проценти по основните си операции по рефинансиране и кредитни и депозитни улеснения, пише европейското бюро на POLITICO. Те остават на сегашните си нива, които са съответно 0.00%, 0.25% за предоставяне на заеми и -0.50% по депозитите на банките в ЕЦБ, които надхвърлят минималните задължителни резерви. В разпространеното прессъобщение се казва, че Управителният съвет очаква ключовите лихвени проценти на ЕЦБ да останат на сегашните си или по-ниски нива, докато прогнозата за инфлацията стабилно се сближи до ниво, достатъчно близко до, но под 2% в рамките на прогнозния ѝ хоризонт.

Пазарите очакваха 10 базисни пункта намаление на лихвените проценти по депозитното улеснение до -0.60%, макар че представители на ЕЦБ изразиха скептицизъм по-рано за подобна мярка.

Щатският Федерален резерв и Bank of England вече намалиха лихвите, но тези в еврозоната са далеч в отрицателна територия и се смята, че вече са достигнали нива, при които ново намаляване ще бъде контрапродуктивно, тъй като ще увреди твърде много маржа на банките.

В съобщението на ЕЦБ се посочва, че тя ще продължи да осъществява програмата за закупуване на активи (АРР) така, както е планирано.

Взето е решение временно да се извършват допълнителни дългосрочни операции по рефинансиране (LTROs), за да се осигури незабавна подкрепа за ликвидност на финансовата система на еврозоната. Въпреки че Управителният съвет не вижда съществени признаци на напрежение на паричните пазари или недостиг на ликвидност в банковата система, тези операции ще осигурят ефективна защита в случай на нужда. Те ще се извършват чрез тръжна процедура с фиксиран лихвен процент, който ще се равнява на средната лихва за депозит.

ЕЦБ заявява, че до края на годината ще бъде добавен временен пакет от допълнителни покупки на нетни активи в размер на 120 милиарда евро. В комбинация със съществуващата програма за закупуване на активи (APP), това ще подкрепи благоприятни условия за финансиране на реалната икономика във времена на повишена несигурност.

По програмата за целеви операции по дългосрочно рефинансиране (TLTRO III) ЕЦБ заявява, че ще се прилагат значително по-благоприятни условия през периода от юни 2020 г. до юни 2021 г. за всички операции, които не са приключили през същото време. Според ЕЦБ тези операции ще подкрепят банковото кредитиране на тези, които са засегнати най-много от разпространението на коронавирус, и по-специално малките и средните предприятия. През целия този период лихвеният процент по тези операции по TLTRO III ще бъде с 25 базисни пункта под средния лихвен процент, прилаган при основните операции на Евросистемата по рефинансиране. За контрагентите, които поддържат своите нива на предоставяне на кредит, прилаганият при тези операции лихвен процент ще бъде по-нисък и през периода, приключващ през юни 2021 г., може да бъде по-нисък с 25 базисни пункта под средния лихвен процент по депозитното улеснение.

Освен това максималната обща сума, която оттук нататък контрагентите ще имат право да заемат при операции по TLTRO III, се увеличава до 50% от техния запас от допустими заеми към 28 февруари 2019 г. В този контекст Управителният съвет ще упълномощи комитетите на Евросистемата да обследва възможностите за облекчаване на изискванията за обезпечения, за да се гарантира, че контрагентите продължават да могат да се възползват пълноценно от подкрепата за финансиране.

Ще деградира ли коронавирусът паричната политика на ЕЦБ?

Ще деградира ли коронавирусът паричната политика на ЕЦБ?

Пазарите очакват ново намаляване на лихвите още по-дълбоко в отрицателна територия