Германия е абсолютен фаворит сред българските емигранти в момента. По последни данни в страната живеят близо 340 000 сънародници или повече от една трета от българите с постоянен адрес в друга държава от Европейския съюз. Причината е ясна: германската икономика е атрактивна с големия избор от работни места в най-различни сектори. Но далеч не всички региони на страната предлага добри условия за кариера.

Институтът, изследващ германската икономика, посочва 19 от общо 96 района на страната, които имат проблеми. Сред тях шест са открояващи се със сериозни дефицити, сред които слаба икономика, застаряващо население и лоша инфраструктура*. Без изненада по-голяма част от 19-те се намират в бившата Източна Германия.

Нарастващите икономически разлики създават значителни социални и политически напрежения", се казва в изследването, по което са работили 20 научни сътрудници и 4 университетски професора.

В изводите се посочва още, че в слабите региони лисват постижения и са склонни да сменят много по-често политиците. Според учените трябват да бъдат взети спешни мерки за наваксване на изоставането, в противен случай може да се стигне до "опасна спирала".

Регионът с най-лоши показатели е Алтмарк, който се намира в северната част на провинция Саксония-Анхалт. Неговият общ резултат по трите основни индикатора е 3.25, с което той оглавява непрестижната класация. Ето и останалите:

Класация на най-слабите региони на Германия:

Снимка 438327

Карта на 19-те най-слаби региони на Германия:

Снимка 438328

Целта на изследването по думите на авторите му е да отвори дискусия за бъдещето на тези региони. Според тях въпреки нарастващата аткрактивност на градовете като цяло, разделението не е на "град-село", а на силни и слаби региони. Дава се пример с населени места като Гелзенкирхен, който въпреки въглищната си и стоманена индустрията е заплашен от процесите на глобализацията, конкуренцията, която създава и отражението й върху местната икономика.

Друг пример се дава с градове орт Рурската област, която е известна с въгледобива си. В местните райони като Дуисбург/Есен и Емшер-Липер безработицата се движи около 10%, като намалява изключително бавно.

*Изследването взема предвид следните индикатори:

Икономически - безработица, БВП на глава от населението, покупателна способност, задлъжнялост на домакинствата;

Демографски - коефициент на раждаемост, продължителност на живота, средна възраст и брой жители;

Инфраструктурни - широколентов достъп, лекари на глава от населението, общинска задлъжнялост, цени на жилищата;