Почти 98 хил. от бизнесите, затворили врати в хода на настоящата криза и пандемия, няма да възобновят дейност, сочат данните от последното изследване на Yelp. Така техният дял вече формира 60% от всички фалирали компании.

По този начин през август негативната тенденция, започнала в началото на юли, при която броят на постоянно затворилите компании надвишава този на временно фалиралите, продължава да се наблюдава. Нещо повече, ножицата между двете се разширила до рекордно висока стойност през изминалия месец.

Графика: Постоянно и временно затворили компании

Снимка 496477

Източник: Yelp

Източник: Yelp

Все пак, според анализаторите има светлина в тунела за корпоративния свят. "Все пак, бизнесите се адаптират и доказват устойчивостта си, въпреки затварянето на икономиката, отварянето ѝ, лятното нарастване на броя на заразените и новите правила", посочват те в доклада си. "Дори и в светлината на растящия брой затворени компании, бизнесът ефективно се насочва към нови модели на извършване на дейност, докато поддържа служителите и клиентите си в безопасност."

Притеснителен брой търговци на дребно са изправени пред фалит. Някои от тях са с над 100-годишен бизнес

Притеснителен брой търговци на дребно са изправени пред фалит. Някои от тях са с над 100-годишен бизнес

Предизвикателната среда за търговията на дребно и въздействието на пандемията причиниха значителен финансов стрес навсякъде по света

Не е изненадващо, че според Yelp най-добре се представят компаниите, които осигуряват домашни, местни и професионални услуги. В тази категория попадат и по-малките дружества, като агенциите по недвижими имоти, адвокатските кантори, архитектите и счетоводителите. Бизнесите, предоставящи медицински услуги, също имат нисък дял на фалити.

Разбира се, техните данни отчитат, че хотелите и ресторантите са особено тежко засегнати и продължават да изпитват проблеми в цялата страна. При ресторантите, от които общо са фалирали 32,1 хил. към края на август, почти 20 хил. фалита са постоянни, т.е. техният дял е доста високите 61%. В този отрасъл най-тежко засегнати са заведенията за закуски, бургери, сандвичи и мексиканска храна, а обектите, доставящи до домовете, търпят по-лек удар.

Но положението е тежко и при баровете и нощните заведения - подотрасъл, който в САЩ е шест пъти по-малък от ресторантите. От общо 6,4 хил. фалирали заведения, почти 3,5 хил. са затворили врати, т.е. 54%. Негативното е, че делът на постоянно затворилите се увеличава с 10 процентни пункта в сравнение с последния доклад от юли.

Зомби компании: Вълна от закъснели фалити може да залее Германия

Зомби компании: Вълна от закъснели фалити може да залее Германия

Берлин даде възможност на закъсалите компании да не фалират до септември. Но какво ще се случи след това?

Също над половината от затворилите 30,3 хил. търговци на дребно няма да възобновят дейност - 58%. Както и при баровете, този дял е нараснал с 10 процентни пункта от началото на юли до края на август.

Същевременно между 10 юли и 31 август броят на затворилите бизнеси се покачва с цели 23% до 163,7 хил. компании, а от началото на коронавируса, което според анализаторите е 1 март, общият брой на спрелите операция е 132,5 хил. Разликата с горното число се дължи на факта, че някои от затворилите в последствие са възобновили дейност.