Недостигът на квалифицирана работна ръка представлява най-големия риск за германските компании в България. Това става ясно от традиционната годишна анкета за бизнес средата у нас, провеждана от Германо-Българската индустриално-търговска камара (ГБИТК).

55% от компаниите посочват, че липсата на подходящи кадри затруднява най-много бизнеса им у нас. Страничните ефекти от това са най-често увеличаване на разходите за заплати, които германските инвеститори посочват в друг въпрос, че са едно от най-големите предимства на страната, нарушаване на текущите производствени/обслужващи дейности и донякъде отхвърляне на допълнителни поръчки и намаляване на планираните инвестиционни намерения.

Очевидно работната ръка е най-притеснителният факт за германския бизнес у нас, защото на трето място сред рисковете компаниите посочват разходите за работна ръка (39%), а на второ - евентуално намалено търсене (53%), което обаче би било свързано с текуща икономическа конюнктура, докато кадровите проблеми са отдавна посочвани като системен риск за германските инвестиции у нас.

Германските туроператори анулираха почивките до България за май и юни

Германските туроператори анулираха почивките до България за май и юни

От общо 30 хотела в Албена за Великден ще отворят само три

Самите компании посочват и в какво се корени този проблем - в допитването, което се провежда паралелно в редица страни, България е на последно място по качество на академичното образование. 34% от компаниите са по-скоро недоволни от него, а други 36% казват, че са "средно доволни". 8% посочват, че са напълно недоволни, а 19% все пак смятат, че то им осигурява надеждни кадри. При професионалното образование резултатите са подобни - 34% са "по-скоро недоволни", а други 37% са "средно доволни".

Кои са алтернативите на България?

И все пак липсата на подходяща работна ръка и качествено образование не са единствените сериозни рискове, които германският бизнес идентифицира. Сред останалите са правната сигурност, икономическата политика и цените на енергийните ресурси.

Интересен е въпросът дали германските инвеститори мислят за "преместване на обекти в обозримо бъдеще"? 44% посочват, че нямат мнение по този въпрос, а други 38%, че е малко вероятно. Едва 16% посочват, че е възможно и само 2%, че е много вероятно. Къде обаче биха преместили своите инвестиции? Най-големият фаворит са други страни от ЕС в Централна и Източна Европа (56%) и връщане в Германия (41%).