Очакваната нормализация на ръста на заплатите, за която сигнализираха данните за декември (+11.8%), не се състоя през първото тримесечие на тази година. Това посочва в макроикономическия си доклад главният икономист на ОББ д-р Емил Калчев.

Според цитираните в икономическия бюлетин на банката данни растежът на средната месечна заплата се ускорява в началото на годината, като достига 17,8% през март. Това се случва на фона на устойчива безработица от 4,4% за първите три месеца на годината.

Страните с най-високи средни заплати в света и къде е България

Страните с най-високи средни заплати в света и къде е България

В класацията присъстват над 190 държави

"Главните фактори, движещи заплатите нагоре са твърде затегнатият трудов пазар, характеризиращ се със слабо предлагане, държавната политика в ситуация на политическа нестабилност и партийно противопоставяне, процесът за договаряне в рамките на ЕС и психологическата динамика, която все още не отчита спадащата инфлация", подчертава експертът.

Той е категоричен, че "твърде бързо растящите заплати затрудняват конкурентоспособността на икономиката".

Средно с 283 лева: Вдигат заплатите на 53 000 държавни служители, най-много - на тези в НАП

Средно с 283 лева: Вдигат заплатите на 53 000 държавни служители, най-много - на тези в НАП

Повишенията ще струват на държавата 180 милиона лева

Според оценката на д-р Калчев икономическият растеж през Q1 очаквано е бил бавен, но по-добър от този в края на 2023 г. - реално 1,7% за първите три месеца. Икономическата активност се движи от крайното потребление с увеличение от 4,1% при относителен дял от 84,4% в структурата на БВП. Доста по-бързо - със 7,7% нарастват инвестициите.

На годишна база вносът и износът спадат - с по 1% и 3,8%.

Ръстът на цените продължава да се забавя и през април, като хармонизираната инфлация намалява до 2,5% на годишна база, а базисната инфлация (без цените на енергоносителите и храните) е 2,6%. Потребителската инфлация по националната методология пък е 2,4%.

"Перспективите пред икономиката на еврозоната леко се подобряват, тъй като тя реализира малко по-добър резултат от очаквания за първото тримесечие. Това доведе до лека ревизия на нашите очаквания за растеж през тази година: от +0.5% на +0.7%. От сегашната перспектива не смятаме, че това ще повлияе осезаемо върху ръста на българската икономика не променяме прогнозата си за ръст от 2,3% за 2024 г.", пише още главният икономист на ОББ.