Световната икономика се намира в дупка, от която няма да излезе, освен ако правителствата не променят конренно своите политики и начините, по които инвестират, казват от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР).

Последната прогноза на парижката група повтаря и обичайните заплахи в последните месеци: търговската война, слабите инвестиции и търговия. Те остават, но сега на преден план групата поставя и систематични проблеми като климатични промени, технологията и факта, че търговската война е само част от по-голяма промяна в световния ред.

Според главния икономист на ОИСР Лорънс Бун основното притеснение трябва да е, че светът ще продължи да страда и през следващите десетилетия, ако властите предлагат всеки път краткосрочни фискални и монетарни решения за всеки проблем.

Песимизмът относно дълбоко вкоренените проблеми на световната икономика контрастира рязко с по-радостните сигнали, които капиталовите пазари изпращат. Инвеститорите залагат активно на повишение на растежа през следващата година.

Morgan Stanley също вижда повишение на растежа през следващата година. ОИСР предвижда растеж от 2,9 процента през 2020 г. и 3 процента през 2021 г.

Сред другите предизвикателства, които ОИСР отбелязва, е промяната на китайската икономика. Тя се ориентира все повече към услугите, което означава, че търсенето на вносни стоки за индустрията няма да расте силно в бъдеще.