Икономиката на Китай е нараснала с 4,9 процента през третото тримесечие на 2021 г. спрямо година по-рано, забавяйки се рязко от отчетените през предходните три месеца 7,9 процента растеж. Недостигът на електроенергия и проблемите в доставните вериги оказват влияние върху ръста на икономиката - в комбинация с опитите на Пекин да укроти и сектора на недвижимите имоти и технологичните компании, пише The Wall Street Journal.

Макар че много икономисти очакваха растежа да започне да забавя темп през второто полугодие на 2021 г., забавянето през третото тримесечие бе по-рязко от очакваното. Икономисти очакваха 5,1 процента ръст на БВП, според анкета на изданието.

Забавянето отразява редица фактори, включително решение на централната банка да намали стимулите, въведени в началото на кризата; регулаторните удари по технологичния сектор, частното образование и сектор недвижими имоти; недостигът на електроенергия, причинен от по-високите цени на въглищата и агресивните цели на Пекин; както и проблемите в доставните вериги, причинени от Covid-19 - включително недостига на чипове и затварянето на пристанища.

В сравнение с предходното тримесечие, между юли и септември китайската икономика, втората най-голяма в света, расте с едва 0,2 процента, по данни на националната статистика. Спрямо първите три месеца на 2021 г. ръстът е 1,2 процента.

Въпреки забавянето, икономистите смятат, че китайската икономика ще успее да постигне целта от шест процента ръст, поставен от политическите лидери през март. За първите девет месеца на годината БВП на Китай расте с 9,8 процента спрямо година по-рано, по данни на статистиката.

След като статистическите изкривявания, резултат от пандемията, вече са в миналото, се очаква растежът на Китай да се завърне към предпандемичната траектория. Преди страната да усети ефекта от вируса в началото на миналата година, през 2019 г. икономиката нарасна с 6,1 процента - най-бавният темп от 1990 г.

Поднебесната империя бе единствената голяма икономика, която успя да запише ръст през 2020 г.: 2,3 процента. Макар че повечето икономисти очакват растеж от 8 процента тази година, Пекин постави умерена цел от 6 процента - давайки възможност за справяне с дългогодишни проблеми, най-големият от които са високите нива на задлъжнялост, особено в строителния сектор.

Въпросът сега е дали кампанията на Пекин - заедно с растящите цени на суровините и продължаващите проблеми, причинени от пандемията - ще вземе по-висок от очаквания дан. И дали властите няма да натиснат спирачките и да решат да поставят на преден план растежа.

Засега централната банка изглежда спокойно и в Петък нейни представители заявиха, че няма да се стигне до стимули за подкрепа на растежа през последните три месеца на годината. Те отхвърлиха и опасността от дълговата криза, която се разиграва в China Evergrande Group, най-задлъжнелият строител, чиито проблеми предизвикаха въпроси относно цялостното икономическо и финансово здраве на Китай.

Отразявайки тези притеснения, китайските пазар на недвижими имоти, който традиционно е ключов двигател за растежа, изграждането на нови жилища спада с 4,5 процента през първите девет месеца на годината, разширявайки забавянето от 3,2 процента през периода януари - август.

Публикуваните в понеделник данни отразяват слабост в цялата икономика, макар че основната мярка за безработица спада, а вътрешното потребление прави опити да се възстанови след особено трудното лято.

Индустриалното производство расте с 3,1 процента през септември спрямо година по-рано, забавяйки се драстично от отчетенит през август 5,3 процента. Заводите в Китай страдат заради спирането на тока, причинено най-вече от растящите цени на тока и желанието на политиците да намалят емитирания въглероден диоксид.

Инвестициите в дълготрайни материални активи също са под очакванията и растат със 7,9 процента за първите три тримесечия, при 8,9 процента растеж между януари и август.

Продажбите на дребно обаче нарастват с 4,4 процента, а безработните намаляват с 0,2 пр. п. до 4,9 процента.