Бюджетният дефицит по консолидираната фискална програма на Румъния ще нарасне до 8,6% от брутния вътрешен продукт на страната за цялата 2020 г., сочи последният разчет на местното финансово министерство. За справка, при последната прогноза се очакваше той да се покачи до 6,7%, след като през 2019 г. беше 4,6%, т.е. през тази фискална година ще се удвои.

Тази прогноза е по-драматична, отколкото са очакванията на международни организации. Според доклада на Световната банка от юни, БВП на страната ще спадне с 5,7% през 2020 г., след което ще нарасне с 5,4% догодина, а според Европейската банка за възстановяване и развитие стопанството на северната ни съседка ще се свие с 4% през 2020 г. и ще се възстанови със същия темп догодина. От Европейската комисия очакват спад от 6% и растеж от 4,2% през 2021 г.

Икономическите мерки срещу пандемията: какви са и какви можеха да бъдат

Икономическите мерки срещу пандемията: какви са и какви можеха да бъдат

Всяка политика оказва последици в реалния живот, но те може да не са такива, каквито ни се иска

Причината за това е, от една страна, увеличаването на харчовете на централната власт, насочени срещу кризата и пандемията, и, от друга, най-скоростния срив на румънския БВП. През второто тримесечие стопанството на северната ни съседка се сви с малко над 10% на годишна основа, т.е. спадна по-тежко от българския.

Графика: БВП на Румъния

Очакванията на властите са до края на годината страната да пострада по-тежко в сравнение с първоначалните предвиждания. Докато при предишната прогноза се очакваше брутният вътрешен продукт да се свие с 1,9% спрямо 2019 г., сегашната е, че до края на 2020 г. ударът върху него ще е в размер на 3,9%. Все пак от Националната комисия за прогнозите са на мнение, че догодина ще бъде постигнат растеж от 4,9%, макар че в настоящата икономическа конюнктура подобни очаквания може би са необосновани.

Румъния постигна бюджетен дефицит от почти 4,2%

Румъния постигна бюджетен дефицит от почти 4,2%

Данъчните постъпления и инвестициите в северната ни съседка се изстрелват въпреки кризата

Най-тежко засегната през 2020 г. ще е индустрията в страната, която ще се свие с 8,6% спрямо миналата година, предвиждат от институцията. За сметка на това, земеделието ще спадне със 7,1%, строителството с 5,8%, а услугите - с 2,7%. Така на практика всички икономически отрасли ще са в рецесия през тази година, а при предишната си прогноза от комисията очакваха земеделието да нарасне на годишна основа, а спадът при останалите да над два пъти по-нисък.

Производството в България продължава да спада – какво означава това

Производството в България продължава да спада – какво означава това

То ще се задържи потиснато по-дълго, отколкото анализаторите очакват

Свиването на производството и потреблението ще доведе и до понижаване на търговския обмен. Износът на Румъния ще бъде значително по-тежко засегнат от вноса, като първият ще се свие с 10% на годишна основа, а вторият - със 7,7%. Безработицата също ще е доста по-тежка, отколкото се очакваше по-рано. Сега прогнозата е тя да достигне 5,7% към края на годината спрямо 3,9% при предишния доклад. Все пак подобна норма на безработица е значително по-добра, отколкото в други страни от Европейския съюз.