Продължава спадът на предложенията за работа в ИТ сектора, като на месечна база той е 6% или 200 предложения по-малко. На годишна база той е доста сериозен (-25%).

Като цяло предложенията за работа през май са с около 2000 повече от тези през април - това е 4% ръст на месечна база. показва ежемесечният анализ на HR компанията и кариерен сайт JobTiger. Общият брой на предложенията в края на май е малко над 50 000, като почти във всички сектори има ръст в броя на обявите. Единствено изключение прави "ИТ" секторът е изключение.

В сравнение със същия период през 2023 г. няма изменение в общия брой на предложенията за работа - те са с около 450 по-малко спрямо май 2023 г., но това е разлика, която може да бъде компенсирана в рамките на един ден в зависимост от интензитета на предлагане.

С най-голям ръст през миналия месец са предложенията за работа в секторите "Хотелиерство и ресторантьорство" (680 предложения повече, 7% ръст), "Логистика и транспорт" (600 предложения повече, 12% ръст) и "Търговия и продажби" (380 предложения повече, 3% ръст).

На годишна база данните на агенцията сочат по-ниски нива на предлагане в секторите "Хотелиерство и ресторантьорство" (-10%), "Маркетинг и реклама" (-6%) и "Производство" (-3%). В останалите сектори отчитаме по-голям брой предложения спрямо м. май 2023, като динамиката е илюстрирана на схемата по-долу.

 

източник:www.jobtiger.bg

В останалите сектори ръстът на предложенията е: "Производство" (300 предложения повече, 4% ръст), "Здравеопазване и фармация" (130 предложения повече, 6% ръст), "Строителство" (80 предложения повече, 3% ръст), "Маркетинг и реклама" (60 предложения повече, 4% ръст).

В секторите "Административни и обслужващи дейности" и "Счетоводство, одит, финанси" има малък ръст, но като цяло броят на предложеният в тях остава почти непроменен.

С най-голям дял на обявите са секторите "Търговия и продажби" (25%) и "Хотелиерство и ресторантьорство" (20%) и "Производство" (15%). След тях се нареждат секторите "Административни и обслужващи дейности" (10,9%), "Логистика и транспорт" (10,7%), "ИТ" (6%), "Строителство" (5,3%), "Здравеопазване и фармация" (4,8%), "Счетоводство, одит, финанси" (4,8%), "Маркетинг и реклама" (3%) и "Изкуство" (1%).

източник:www.jobtiger.bg

Като дял от общите, София обявите са 40%, а в останалите градове са: Пловдив (10%), Варна (10%), Бургас (5%), Русе (3%) и Стара Загора (3%).

Продължава ръстът на предложенията в големите областни градове. В София той е 5%, а в останалите: Пловдив (4%), Варна (2%), Бургас (2%), Русе (10%) и Стара Загора (6%).

Общо предложенията в тези градове са с около 1500 повече, което е ръст от 5%.

Броят на предложенията за работа от вкъщи и/или дистанционна работа остава непроменен през май - около 3 400. Като дял спрямо общия брой обяви този тип предложения заемат 8% от предлагането, казва още анализа на сайта JobTiger.

източник:www.jobtiger.bg

Разпределението на този тип предложения по сектори е, както следва: 47% в секторa "ИТ", следвани от "Административни и обслужващи дейности" (20%), секторите на аутсорсинг (BPO) индустрията (17%) и "Търговия и продажби" (10%).

източник:www.jobtiger.bg