В средата на седмицата властите в САЩ замразиха активи на афганистанската централна банка, възлизащи на 9,5 милиарда долара, съхранявани в американски финансови институции. Целта на това действие беше тези активи, част от резервите на централната банка, да не попаднат в ръцете на талибаните.

А като част от тези активи са и близо 22 тона злато. Поне толкова са тези резерви, съхранявани в САЩ, според данните на Централната банка на Афганистан към декември 2020 година, пише сайтът Quartz. Според цените на скъпоценния метал към сряда това количество възлиза на стойност от около 1,25 милиарда долара.

Вашингтон замрази милиарди активи на Афганистан, за да не попаднат в ръцете на талибаните

Вашингтон замрази милиарди активи на Афганистан, за да не попаднат в ръцете на талибаните

Управителят на централната банка се опасява от крах на валутата и хиперинфлация

Златото, пазено в Ню Йорк, представлява над 1/10 от общите резерви на Афганистан. Общо те възлизат на около 10 милиарда долара към юни месец.

Това е относително голяма сума за държавата, като за сравнение брутният ѝ вътрешен продукт (БВП) възлиза на грубо 20 милиарда долара към края на миналата година, според данните на Световната банка.

По-голямата част от тези златни резерви се съхранява извън Афганистан. Централната банка съхранява на територията на страната злато, сребро и антични скъпоценности със златни орнаменти на стойност от 160 милиона долара.

От всички резерви близо половината или 4,2 милиарда долара са под формата на американски и други облигации, като общо 9,5 милиарда долара от общо 10 милиарда долара резерви се съхраняват извън Афганистан.