Доларът продължава да бъде най-популярната валута в света за международни разплащания през международната система за междубанкова информация и разплащания SWIFT, увеличавайки дела си през март до 47,37% от 46,56% през февруари.

В същото време, делът на еврото през март се понижи до 21,93%, спрямо нивото от 23,25% за февруари.

Русия и Иран се отказаха напълно от SWIFT при взаимните си разплащания

Русия и една от най-големите азиатски страни се отказаха напълно от SWIFT при взаимните си разплащания

Какво означава това на практика

Британският паунд също така традиционно влиза в челната тройка на валутите, използвани при международни плащания чрез системата SWIFT. Делът му през март е 6,57%, което е малко под нивото от февруари от 6,9%.

Делът на юана в международните разплащания през SWIFT през март достигна исторически рекорд от 4,69% след спад през февруари, според данни на системата, разгледани от ТАСС. Досега най-високият дял на китайската валута в плащанията чрез SWIFT беше отчетен през ноември 2023 г., когато той нарасна до 4,61%.

Какъв е сега делът на основните валути при разплащанията през SWIFT

Какъв е сега делът на основните валути при разплащанията през SWIFT

Юанът достигна исторически максимум през април