Европейската комисия обяви днес своите планове за емитиране на нов дълг, за да покрие нуждите от финансиране по инструмента NextGenerationEU за първата половина на 2022 г., се казва в съобщение на ЕК.

В плана се предвижда между януари и юни 2022 г. да бъдат емитирани дългосрочни облигации на ЕС (EU-Bonds) в размер на общо 50 милиарда евро, които да бъдат допълнени от краткосрочни съкровищни бонове на ЕС (EU-Bills).

Настоящият план за финансиране се основава на последните прогнози за предстоящите нужди от плащания по NextGenerationEU. Като се има предвид, че Механизмът за възстановяване и устойчивост, който представлява 90% от плащанията по NextGenerationEU, е инструмент, основан на резултати и че плащанията през 2022 г. ще зависят от изпълнението на основните етапи и целите в националните планове за възстановяване и устойчивост на държавите членки, конкретните нужди от финансиране и сроковете на плащанията могат да варират. Всички промени ще бъдат съобщавани на пазара своевременно и по прозрачен начин, посочват от ЕК.

Днес Комисията също така прие годишното решение за заемане на средства за 2022 г. Това решение включва максималните суми, които Комисията има право да заеме до края на годината.

Емисиите през 2022 г. ще се основават на успешното начало на програмата за възстановяване NextGenerationEU през 2021 г. От юни 2021 г. насам Комисията е набрала общо 71 милиарда евро за NextGenerationEU чрез дългосрочни облигации на ЕС, 12 милиарда евро от които - чрез първата по рода си емисия на екосъобразни облигации в рамките на NextGenerationEU.

Освен това, към настоящия момент ЕС е емитирала съкровищни бонове на ЕС на стойност около 20 милиарда евро. Въз основа на това, Комисията изплати 54,15 милиарда евро на държавите от ЕС, като предварително финансиране по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост и над 6 милиарда евро по други програми на ЕС, които също получават финансиране от NextGenerationEU. По този начин, през 2021 г. всички заявки за плащане са напълно покрити.

През 2022 г. Комисията възнамерява да емитира както конвенционални, така и екосъобразни облигации в рамките на NextGenerationEU, чрез синдикиране и аукциони. Краткосрочните съкровищни бонове на ЕС ще продължат да се емитират изключително чрез аукциони. Точното съотношение между аукциони и синдикиране ще зависи от пазарните условия и конкретните нужди на Комисията от финансиране.

Световният дълг достигна рекордните $296 трилиона

Световният дълг достигна рекордните $296 трилиона

Но съотношението му към БВП е спаднало значително през второто тримесечие

През юни 2022 г. Комисията ще обяви своите планове за емитиране за втората половина на годината.

NextGenerationEU е временен инструмент за възстановяване в размер на около 800 милиарда евро в подкрепа на възстановяването на Европа от пандемията от коронавирус и за подпомагане на изграждането на по-екологична, по-цифровизирана и по-устойчива Европа, припомнят от ЕК.

За да финансира NextGenerationEU, до края на 2026 г. Европейската комисия, от името на ЕС, ще набере на капиталовите пазари до около 800 милиарда евро.