Международната рейтингова агенция Fitch потвърди дългосрочния кредитен рейтинг на Великобритания в национална и чуждестранна валута на ниво "АА" с негативна прогноза.

"Рейтингът на Великобритания отразяват баланса между високодоходната, диверсифицирана и развита икономика на страната и относително високото ниво на държавна задлъжнялост. Подкрепа за рейтинга също така оказва статуса на фунта стерлинг като резервна международна валута, богатите капиталови пазари и силните показатели на управлението", се казва в съобщението на агенцията.

В същото време негативната прогноза на рейтинга отразява запазващите се рискове от "твърд" сценарий на излизането на страната от Европейския съюз (Brexit), което може да се отрази отрицателно върху търговията, инвестициите и икономическите перспективи на Великобритания в краткосрочна и средносрочна перспектива.

Според прогнозата на агенцията, растежа на БВП на страната през 2018 г. ще се забави до 1,3% от 1,7% през 2017 година.

Лондон и ЕС до края на октомври са длъжни да решат няколко важни въпроса, които биха позволили да се осъществи Brexit със съблюдаване интересите и на двете страни. Най-труден се оказва на този етап проблемът с границата на Ирландия, по който засега няма напредък. В последно време в британските медии все по-настойчиво се налага мнението, че резултат от проговорите може да се окаже липсата на каквото и да е споразумение.