Нетният поток на преките чуждестранни инвестиции в България е достигнал 32,7 млн. евро през януари, сочат предварителните данни на Българската народна банка. Така те възлизат на 0,1% от БВП.

Това е спад от почти 70% на годишна основа, след като през януари 2020 г. те бяха в размер на 108,4 млн. евро.

През първия месец на годината в абсолютна стойност се наблюдава понижение само при закупуваните дългови инструменти у нас, които се свиват с 1,6 млн. евро, докато реинвестираната печалба е достигнала 29,8 млн. евро, а инвестициите в дялов капитал - 4,5 млн. евро.

Ето как изглежда и разбивката по категории:

Снимка 523897

Източник: БНБ

Причината за "изтичането" на инвестиции в дялов капитал през януари миналата година е, че ДСК придоби Сосиете женерал Експресбанк, като по този начин на практика изкриви статистиката.

Инвеститорите от години заобикалят България. Как да си ги върнем?

Инвеститорите от години заобикалят България. Как да си ги върнем?

Изчезването на чуждестранните вложители в страната не е сред водещите теми. А трябва да бъде

Същевременно преките инвестиции на български институции, направени в чужбина, бележат понижение във всички категории, както следва: дялов капитал -3,1 млн. евро, реинвестиране на печалба -0,3 млн. евро, дългови инструменти -6,4 млн. евро, като общият им спад е от 9,8 млн. евро.

Най-големият чуждестранен инвеститор в България през първия месец на годината е била Нидерландия с 11,4 млн. евро (понижение от 0,9 млн. евро спрямо януари 2020 г.), следвана от Германия (5 млн. евро), а вложенията от Австрия и Кипър продължават да са нетни отрицателни стойности.