Въпреки че през последните 2 години доходността по депозитите падна до рекордно ниски нива, те продължават да са най-предпочитаната от домакинствата алтернатива за спестяване.

През миналата година влоговете нараснаха до размер, равняващ се на половината от българската икономика, като според данните на Българската народна банка (БНБ) те се изчисляват на над 46 милиарда лева.

За сравнение независимо от раздвижването на кредитирането, размерът на заемите на домакинствата все още е далеч по-малък - над 19 милиарда лева.

Отрицателна доходност по депозити и още по-евтини кредити в следващите 2 години

Отрицателна доходност по депозити и още по-евтини кредити в следващите 2 години

"Пазарът най-вероятно ще ни отведе до още по-ниски лихви", според експерти

Отчетите на банките, подавани до БНБ, показват, че някои финансови институции са по-предпочитани от други у нас, когато става въпрос за влогове.

Изчисления на Money.bg сочат, че в групата такива, успели да привлекат най-много депозити през 2017 година, влизат 5 банки. Това са "Райфайзенбанк", "Банка ДСК", "Сосиете Женерал Експресбанк", "УниКредит Булбанк" и "Централна кооперативна банка" (ЦКБ).

По отношение на общата стойност на новите влогове на първо място е "Банка ДСК", която за последните 12 месеца отчита увеличение от 686 милиона лева до 8,357 милиарда лева. Иначе казано това показва ръст от 8,94% към края на 2017 година.

Депозитите на българите вече са колкото половината икономика на страната

Депозитите на българите вече са колкото половината икономика на страната

Кредитите растат, но все още са значително по-малко от влоговете

Втора след нея е "УниКредит Булбанк" с увеличение от 571 милиона лева или 7,61% до общо 8,084 милиарда лева. Трета е "Райфайзенбанк" с прибавени 293 милиона лева под формата на влогове до 3,014 милиарда лева.

"Сосиете Женерал Експресбанк" и "Централна кооперативна банка" съответно са увеличили депозитите си с 203 милиона лева и 196 милиона лева до 3,349 милиарда лева и 3,590 милиарда лева.

Промените в процентно изражение

Промените в процентно изражение

В процентно изражение през 2017 година най-добре се представя "Българо-американска кредитна банка", която е увеличила влоговете си с 19,78% до общо 671 милиона лева.

От друга страна при пет финансови институции има отлив на влоговете. Това са "Първа инвестиционна банка", "Пиреос", "ПроКредит Банк", ТБ "Виктория" и "БНП Париба". Най-голям е спадът при "ПроКредит" - с 14,55 на сто. Депозитите в нея са намалели с 66 милиона лева за последната година.

Банки

2016

2017

Изменение

Инвестбанк 1 183 028 1 185 414 2 386
Общинска банка 602 941 628 716 25 775
Първа инвестиционна банка 6 376 583 6 075 112 -301 471
Райфайзенбанк 2 721 106 3 014 949 293 843
Българо-американска кредитна банка 561 007 671 983 110 976
Банка Пиреос България 1 506 434 1 471 356 -35 078
Обединена българска банка 3 835 612 3 990 466 154 854
ПроКредит Банк 454 514 388 377 -66 137
Търговска банка Д 291 054 342 501 51 447
Токуда Банк 235 580 252 752 17 172
Банка ДСК 7 671 604 8 357 685 686 081
ТИ БИ АЙ Банк 344 397 396 955 52 558
Сосиете Женерал Експресбанк 3 146 386 3 349 980 203 594
БНП Париба 259 449 247 351 -12 098
Интернешълън асет банк 722 686 788 825 66 139
ТБ Виктория 4 103 3 596 -507
Тексим Банк 83 944 94 216 10 272
Алианц Банк България 1 238 367 1 261 880 23 513
УниКредит Булбанк 7 513 244 8 084 915 571 671
Централна кооперативна банка 3 394 015 3 590 836 196 821
Сибанк 933 194 1 010 243 77 049
Юробанк България (Пощенска банка) 4 083 549 4 207 987 124 438

*Сумите в таблицата са в хил. лв.