Стрес тестовете на банките показват, че държавата няма да трябва да спасява закъсали банки.

Целият банков сектор извърши значителна подготовка и тези резултати не бива да ни учудват. Не бива да влагаме недоверието, типично за всеки българин, каза в предаването по БНР "Преди всички" Любомир Дацов, член на Фискалния съвет.

Голяма част от заплащането е покрито от самите банки. Беше наета основна одиторска компания, а после и допълнителни, които извършиха прегледа на самите банки. 900 служители са извършили проверката. Никъде не е допуснат конфликт на интереси – някой да проверява банката, в която работи, уточни Дацов.

Стрес тестовете действително стресираха банките. Те се презапасиха и забавиха кредитирането, защото се отразява на степента на риска, който внасят в балансите си.

Самите стрес тестове от тук нататък задават модела на поведение на самите банки. Ако до този момент са довели до по-предпазливо кредитиране, то и занапред ще са по-внимателни към проектите, които кредитират. Това означава, че достъпът до кредит ще продължи да не бъде лесен и банките ще запазят своята предпазливост, прогнозира Любомир Дацов.

Икономиката се промени. В момента има търсене на кредити, което не беше факт преди две-три години. В случая с КТБ пролича рискът, когато политиката и икономиката са прекалено свързани. Като цяло българската банкова система в голяма степен е излекувана от това, смята Дацов.

Изискванията към банките бяха завишени след КТБ. Няма държава в ЕС, която да подложи на стрес тестове цялата си система, ние го направихме. Имаме печат на увереност, че са предприети мерки след уплахата преди три години и вървим напред, подчерта Дацов.