Активите на пенсионните фондове в България преминаха нова психологическа граница - 13 милиарда лева. Последните данни на Комисията за финансов надзор за първото шестмесечие на 2018 година показват, че общият им размер е достигнал 13 107 047 000 лева. Тази сума включва активите и за трите вида фондове - универсални, професионални и доброволни.

Ръстът спрямо същия период на миналата година възлиза на 11.8%, което затвърждава тенденцията от последните няколко години на сериозно нараства на управляваните средства. Изчисления на Money.bg показват, че само през последните 5 години нетните активи са се увеличи с над 92%, а през последните 10 години - с 470%.

Ръст на нетните активи по години (в лева)

Активите нарастват по два начина - чрез ежемесечните осигурителни вноски на всеки един работещ и чрез управлението им от страна на пенсионните дружества, които имат задача да ги инвестират и увеличават. 

Същевременно броят на осигурените към края на полугодието също расте, като към края на шестмесечието той възлиза на 4 637 594 души, което представлява ръст от 2,45% спрямо година по-рано. Ръстът на осигурените в трите вида фондове през последните 5 години възлиза на 10.7%, а през последните 10 години - на 37.8%.

Ръст на броя осигурени по години