Обемът на паричните преводи на мигрантите от чужбина към родните им страни в световен мащаб е нараснал миналата година със 7% до $ 613 милиарда в сравнение милиарда $ 573 милиарда през 2016 година.

"По-високият от очакваното темп на възстановяване на паричните преводи се дължи на ръста в Европа, Русия и САЩ. Увеличението на паричните преводи, оценени в долари, е от по-високите цени на петрола, укрепването на еврото и рублата ", отбелязват от Световната банка.

В списъка на най-големите получатели на парични преводи през миналата година на първо място е Индия ($69 милиарда), на второ място е Китай ($64,0 млрд.), на трето - Филипините ($ 33.0 милиарда). Следват Мексико ($31 милиарда), Нигерия ($22 милиарда), Египет ($20 милиарда).

С продължаване възстановяването на глобалната икномика се очаква международните парични преводи да нараснат с 4,6% и да достигнат 642 милиарда долара през 2018 година, посочват от Банката. 

Благодарение на икономическия растеж в света паричните преводи към страните с ниски и средни доходи са постигнали рекордни стойности, растейки с 8,5% през 2017 г. до $ 466 милиарда от $ 429 милиарда през 2016 година.

След тригодишен спад, най-силен ръст на паричните преводите има към страните в Европа и Централна Азия - с 21% на годишна база до $ 48 милиарда през 2017 година.

Според Световната банка принос за това има увеличаващите се възможности за заетост в ЕС, Русия и Казахстан. Очаква се паричните преводи от чужбина в този регион да се повишат с нови 6% до 51 милиарда долара.

Но докато паричните преводи се разрастват, държавните институции и агенциите за развитие трябва да продължат да намаляват високите разходи за превод, така че семействата да получават повече от изпращаните средства. Отстраняването на монополизиращи практики, навлизанетона повече конкуренция и на модерните технологии в тази област са първостепенни ключови задачи, подчертават от Световната банка.