„Централна кооперативна банка"  предлага богато разнообразие от потребителски кредити със специфични условия, в зависимост от вашите нужди и от това в какъв етап от живота си се намирате.

Предложенията на банката за потребителски кредити се отличават с едни от най-изгодните параметри на пазара, които да удовлетворят точно вашите желания.

Размерът на отпусканите суми достига до 50 000 лева или равностойността им в евро и щатски долари, както е при Стандартен потребителски кредит, кредит „Днес" и кредит „Доверие". Ако се нуждаете от парично решение в по-малък размер и с кратък срок на отпускане, за вас е Бърз потребителски кредит „Комфорт", който е за суми до 3 000 лева и с отговор на искането за кредитиране до 3 часа.

Лихвените проценти на потребителските кредити от „Централна кооперативна банка" са едни от най-ниските в момента, като започват от 8%, а срокът за изплащане може да достигне 10 години.

Специални кредитни предложения има и за пенсионерите и студентите, с които да разрешат настоящите си нужди като покриване на сметки (Кредит за пенсионери и Бърз пенсионерски кредит „Топлина") или инвестиране в по-нататъшно образование (Студентски кредити).

ЦКБ АД предоставя възможност и за кредит без поръчител до 25 000 лева. Допълнителна информация за разнообразните потребителски кредити и овърдрафти, предоставяни от банката, може да бъде намерена на www.ccbank.bg, както и в най-близкия клон на „Централна кооперативна банка".