Централната банка на Русия предприе драстични мерки в опитите си да задържи обезценката на рублата и за преодоляване на структурния дефицит на ликвидност. На 28 февруари тя взе решение да увеличи основната лихва от 9.5% на 20% годишно. Освен това, в изявлението на председателя на управителния съвет на банката Елвира Нибиулина се казва, че във връзка с очертаващия се структурен дефицит на ликвидност в банковия сектор, Централната банка предоставя на руските кредитни институции неограничено количество налични и безналични суми в рубли.

Извършени са две интервенции на валутния пазар - едната за 1 млрд. щ. долара, другата - в по-малък обем. Правителството също така е разпоредило на вътрешния пазар да се продават 80% от валутните постъпления от износ.

С цел да се облекчат разходите на банките за обезценки и провизии и за да им се предоставят капиталови облекчения Централната банка е въвела няколко регулативни облекчения. Първо на банките е позволено да не преоценяват ценните книжа , които притежава. Същото важи и за валутните им активи.

Ето как Централната банка на Русия ще се опита да задъжи депозитите на хората в банките

Ето как Централната банка на Русия ще се опита да задъжи депозитите на хората в банките

Рублата се срина с близо 30% спрямо щатския долар

На второ място Централната банка временно премахва лимитите за открити валутни позиции. На трето място се облекчават всички действащи до момента капиталови буфери, като само тази мярка ще осигури на банковия сектор допълнителен капитал от 900 млрд. рубли.

Централната банка на Русия призовава търговските банки да се отнасят коректно към своите клиенти - кредитополучатели, като ползват всички възможности за предоговаряне и преструктуриране на дадените заеми без новите условия да влошават финансовото състояние на длъжниците.

"При потребителските и ипотечните кредити почти няма такива с плаваща лихва. Подчертавам, че банките не могат да променят вече договорените условия по дадените заеми с фиксирани лихви", заяви Нибиулина