ГД "Гражданска въздухоплавателна администрация" разглежда проект на инвестиционен план за изграждане на частно летище в рамките на региона на София, става ясно от изказване на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков, цитирано от ведомствения пресцентър. От него не става ясно кой е инвеститорът и какви ще бъдат останалите параметри.

Министърът даде брифинг в отговор на искането на БСП за спиране на процедурата за концесиониране на летище София.

"Относно твърдението за забраната за развитие на друго летище в радиус от 100 км от летище София, министърът обясни, че в процедурата е заложен ангажимент на държавата да не изгражда или предоставя на концесия друго държавно летище. Това не означава, че е заложено ограничение за изграждането на летища с частни инвестиции. Като пример министърът посочи, че в момента ГД "Гражданска въздухоплавателна администрация" разглежда проект на инвестиционен план за изграждане на частно летище в рамките на София и ако генералният план отговаря на изискванията на закона, тази инициатива ще бъде одобрена и ще стартира изграждането", става ясно от съобщението.

Министърът заяви още, че поисканото от БСП спиране на процедурата за концесиониране на летище София не е предвидено в Закона за концесиите и няма правно основание.

Кой иска да вземе на концесия летище София?

Кой иска да е новият стопанин на летище София?

Един официален кандидат и още няколко компании с интерес към аерогарата

"Това, за което колегите от БСП настояват, Европейската комисия да провери концесионния договор за наличие на държавна помощ, е заложено в документацията, но на по-късен етап когато има определен концесионер, който печели процедурата и преди влизане на договора в сила. Това се прави с цел комисията да се запознае с конкретните условия на офертите и избора на концесионер, така че ЕК да има основание да се произнесе по конкретни параметри, които са предложени по сделката, а не параметри по проект", каза още министър Желязков.

Оферти за летище София се събират до 5 февруари. Първоначалното концесионно плащане е 550 млн. лв. без ДДС. Годишната концесионна такса ще бъде равна на по-голямото от двете: или не по-малко от 15 млн. лв. или сумата, определена като най-малко 10 % от всички приходи от обекта на концесия. Тези 15 млн. лв. и 10% са минимума, тъй като кандидатите за концесията ще бъдат оценявани на базата на техните предложения. "Очакваме годишното концесионно възнаграждение да е в още по-високи размери от заложените суми", казват от ведомството.

Минималните инвестиции в обекта са в размер на 600 млн. евро за срока на концесията. Задължителна инвестиция е изграждането на нов Терминал 3 до 10-та година от началото на договора, както и строителство на нова писта, ако проучването на трафика до петата година покаже необходимост от такава.