Инвеститор планира да вложи 124 милиона евро или над 240 милиона лева в изграждането на база в Бургас за производство на железопътни колела, оси, гуми и други подобни. Интересът е от страна на компанията "2 МЕКС" ЕАД, която възнамерява да отвори там между 240 и 384 работни места.

Това става ясно от подадена  докладна записка от кмета на морския град Димитър Николов до Общинския съвет. С документа той дава предварително съгласие за продажбата на поземлени имоти на дружеството.

"Инвеститорът ще изгради производството, което е силно ограничено в световен мащаб", се посочва в документа. Плановете са произвежданата продукция да бъде реализирана, както на европейския, така и на световния пазар.

Целият комплекс трябва да бъде разположен на площ около 62 декара, като според докладната подходящи терени има в производствена зона "Север" и в "Индустриален и логистичен парк - Бургас".

От докладната става ясно още, че за реализацията на инвестицията е необходимо изграждане на жп гара и нова железопътна връзка към съществуващата железопътна инфраструктура.

Компанията възнамерява в първия етап на инвестицията да бъдат вложени 167,4 милиона лева, както и да бъдат отворени 115 работни места.

С документа кметът дава предварително съгласие за продажба на терен за целта без търг или конкурс на цена по-ниска от пазарната, но не по-ниска от данъчната оценка на имота.