Гърция планира да продаде 20% от акциите на Националната банка на Гърция (NBG) след приключването на продажбата на 9% дял в Alpha Bank на UniCredit. Акциите на втората по големина банка в Гърция NBG, по пазарна стойност, ще бъдат продадени чрез публично предлагане и частно пласиране на цена между 5 и 5,44 евро на акция, според съобщение на Hellenic Financial Stability Fund.

Държавният фонд за спасяване на банки HFSF придоби дялове в най-големите кредитори в Гърция срещу 50 милиарда евро, за да ги рекапитализира по време на финансовата криза в страната. В момента притежава 40,4% дял в NBG и 27% дял в Piraeus Bank, третият по големина кредитор в Гърция.

"От дела от 20%, 17% ще бъдат предложени на фондове и 3% на инвеститори на дребно. Ако има силно търсене, HFSF може да увеличи предлагания дял до 22%", става ясно от служител, участващ в процеса, цитиран от reuters.

HFSF съобщи, че е продала своя дял от 9% в Alpha Bank на UniCredit за 293,5 милиона евро след подобрена оферта от италианската банка.