Най-евтината обработваема земя от целия ЕС е в България. По данни на Евростат за 2016 година в Югозападния регион средната цена за хектар (10 декара) е била средно 1 166 евро.

Това е най-ниската цена за целия Европейския съюз. Данните сочат още, че за петгодишния период от 2011 година тя дори е поевтиняла леко, като тогава е била средно по 1 196 евро.

Средната стойност при покупка на един хектар земя за цяла България е 3 937 евро, като така зад нас остават държави като Румъния, Латвия, Литва, Естония и Хърватия. От 2011 до 2016 година цените са се покачили почти двойно, показват още данните на Евростат - от средно 2 112 до 3 937 евро.

Най-скъпата обработваема земя е в Североизточния район, където през 2016 година средната цена е била почти 6 000 евро при 2 800 евро през 2011 година. По-високи от средните са цените и в Северен централен район - 4 600 евро за хектар през 2016 година и точно двойно поскъпване спрямо 2011 година.

Регион/Цена 2011 година 2016 година

България - общо

2112 3937
Североизточен 2868 6008
Северен централен  2321  4643
Северозападен 2178 3850
Южен централен 1498 2178
Югоизточен 1406 3686
Югозападен 1196 1166
*цените са в евро по данни на Евростат

В Северозападния район земята се е търгувала за около 3 800 евро за хектар през 2016 година спрямо 2 200 евро пет години по-рано. В Югоизточния данните сочат за 3 600 евро през 2016 година и 1 400 евро през 2011 година.

Най-високите цени в целия Европейски съюз са в Холандия - 63 000 евро за хектар през 2016 година. А най-евтина в Румъния - 1 958 евро.

Рекордьор по райони е Лигурия в Италия - 108 000 евро за хектар през 2016 година.

Евростат отчита данни и за арендата. У нас тя се е покачила средно с над 60% за петте години от 2011 го 2016 година, като от 153 евро за хектар е скочила на 225 евро.

Лидер в България отново е Североизточният район - 327 евро, а Югозападният е в дъното със 112 евро.