Въпреки че в магазина европейците все по-често посягат към дебитната карта или телефона, за да платят покупките, търсенето на банкноти и монети в еврозоната процъфтява — а пандемията дори ускорява тази тенденция, според Европейската централна банка.

Макар че банкнотите и монетите се използват все по-рядко във всекидневните трансакции, стойността на парите в брой в обращение почти се е удвоила през последното десетилетие, казват от банката в последния си бюлетин, цитирани от Bloomberg.

Така нареченият "парадокс на банкнотите" се обяснява с два фактора: търсенето на еврото извън еврозоната, както и спестяването "под матрака" от страна на европейците.

Към края на 2020 г. циркулират банкноти на стойност над €1,4 трлн., 11% ръст за една година. Данните обаче показват, че едва една пета се използва за трансакции. Изследванията сочат, че между 30 и 50% от стойността на банкнотите в обращание се намира извън еврозоната — най-често в развиващи се държави с недоразвита платежна инфраструктура и липса на възможности за пестене, включително заради нестабилна валута.

Останалите се съхраняват физически от домакинства, компании и банки. Едно изследване показва, че една трета от домакинствата в еврозоната държат банкноти у дома през 2019 г. — най-често малки суми, но понякога и над €10 хил.

По-високото търсене на банкноти през кризисната 2020 г. може да бъде сравнено само с търсенето след колапса на Lehman Brothers през 2008 г. "Както и при други кризи, увеличението на търсенето на кеш бе движено от предпазливост", казват от ЕЦБ.